DXC Technology pomoże wykształcić nowych specjalistów ds. automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych

|
Źródło informacji: DXC Technology

DXC Technology oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przedłużają współpracę w zakresie przygotowania i prowadzenia studiów dziennych na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych. W ramach kolejnych 6 edycji, eksperci DXC przekażą studentom wiedzę na temat nowych technologii oraz zarządzania przedsiębiorstwem w erze informacji, a absolwenci kierunku będą mogli odbyć praktyki w polskim oddziale firmy.

DXC Technology oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego współpracują od 2020 roku, realizując program studiów dziennych na kierunku Automatyzacja Procesów Biznesowych. Celem jest edukacja w zakresie realizacji zadań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych. W ramach współpracy, poza wsparciem mentoringowym, DXC umożliwi studentom odbycie półrocznych praktyk w DXC Technology.

„Program, który udało nam się wypracować wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. Jesteśmy dumni mogąc wspierać młode pokolenia w zdobywaniu zarówno wiedzy teoretycznej, jak i pierwszych biznesowych doświadczeń. Mamy nadzieję pomóc wielu młodym talentom przygotować się do pracy w branży IT” – komentuje Michał Burda, CEO DXC Technology w Polsce.

Współpraca potrwa do września 2028 roku. Opiekę nad kierunkiem sprawują funkcjonujące na Wydziale Zarządzania UŁ: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Inteligentnych Technologii.

„Współpraca DXC Technology z Wydziałem Zarządzania UŁ jest jednym z przykładów znakomicie realizowanej kooperacji między światem nauki i biznesu. Prowadzi do kształtowania umiejętności i kompetencji przystosowanych do rzeczywistych wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Połączenie bowiem teorii z praktyką sprzyja wzajemnemu transferowi wiedzy i doświadczeń, w którym najważniejszą wartością jest student” – mówi dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii.

„Studenci Automatyzacji Procesów Biznesowych spotykają się z ekspertami z DXC Technology już na pierwszym roku studiów. To partnerstwo trwa aż do ostatniego semestru, gdy część osób kończy studia odbywając praktyki zawodowe w DXC, praktycy z firmy zaś zasiadają w komisjach oceniających prace licencjackie” – dodaje dr Artur Modliński, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.