GAZ-SYSTEM chce budować kolejne gazociągi i podążać za rynkowymi trendami w obszarze zielonych gazów

Autor:
|

GAZ-SYSTEM będący krajowym operatorem systemu przesyłowego, jako swoją misję widzi działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego – nie tylko Polski, ale całego regionu. „Jest wojna, musimy zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną, źródła energii. W tym celu chcemy podnosić jakość współpracy z naszymi dostawcami” – przekonywał na konferencji z okazji „Dnia dostawcy” Andrzej Kensbok, wiceprezes GAZ-SYSTEM. Podkreślił, że ambicją tej strategicznej dla polskiej gospodarki spółki jest czynny udział w procesach dekarbonizacji.

Spółka zorganizowała spotkanie dla firm zainteresowanych współpracą przy rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego. Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się o strategii i priorytetach spółki na najbliższe lata, poznać plany rozwojowe, kwestie związane z eksploatacją, procedurami zakupowymi, BHP i komunikacją.

Andrzej Kensbok, oświadczył, że w przyszłości spółka chce rozwijać i ulepszać sieć przesyłową gazu ziemnego.

„Zamierzamy wybudować kolejne tysiąc kilometrów rurociągów. Siedem zadań jest dziś w fazie realizacji lub projektu oraz w planach dwie tłocznie. Mamy około 23 mniejszych projektów liniowych i 150 zadań o charakterze bieżącym” – wyliczał Andrzej Kensbok.

Prezes podkreślał, że strategicznym celem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach swojej misji spółka będzie tworzyć i zarządzać siecią przesyłową paliw gazowych oraz połączeniami z europejską siecią przesyłową. GAZ-SYSTEM będzie też podtrzymywać funkcjonowanie terminalu LNG oraz pozostałych kluczowych obiektów infrastruktury. Ambicją spółki jest aktywne działanie na rzecz zazieleniania polskiej gospodarki. Ponadto spółka prowadzi projekty, które – w ocenie prezesa – przyczynią się do efektywnej kosztowo transformacji energetycznej Polski.

„Nie wiemy jeszcze, w jakim kierunku pójdzie rewolucja energetyczna. Każde państwo realizuje swoją politykę trochę inaczej. Na pewno w GAZ-SYSTEM nie pozostaniemy z tyłu. Tworzymy już zespoły, które od strony regulacyjnej i technicznej przyglądają się kwestiom sieciowego transportu wodoru i biometanu blendowanego z metanem” – tłumaczył Andrzej Kensbok.

Spółka ujawniła swoje cele strategiczne do 2033 roku, z horyzontem sięgającym nawet 2040 r. Chce między innymi utrzymać całkowitą niezależność od dostaw rosyjskiego gazu (przy rosnącym popycie), dążyć do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze gazów zdekarbonizowanych. Strategia spółki obejmuje także zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i środowisko, a także wdrożenie modelu biznesu opartego na analizie danych. Zamierza też bardziej koncentrować się na bezpieczeństwie i dobrostanie ludzi.

Podczas konferencji Andrzej Kensbok zaproponował powołanie grupy warsztatowej, której celem będzie znalezienie korzystnych dla obu stron – spółki i jej kontrahentów – wzorców współpracy.

„Na kilku lub kilkunastu spotkaniach wypracujemy procesy usprawniające relacje biznesowe. Część obecnych na dzisiejszej konferencji firm działa zagranicą, możemy więc skorzystać z ich doświadczenia. Jesteśmy otwarci na nową wiedzę. Jeśli w innych branżach są rozwiązania, które można przenieść na grunt gazownictwa, proszę o tym komunikować” – zachęcał wiceprezes GAZ-SYSTEM.