MOL rozwija obecność w Polsce przejmując ponad 410 stacji Lotosu

|
Źródło informacji: Grupa MOL

MOL Group z dniem 2 grudnia 2022 r. oficjalnie wchodzi na polski rynek. Przejęcie ponad 410 stacji paliw na największym rynku Europy Środkowo-Wschodniej to dla Grupy ważny krok w kierunku poszerzenia sieci i dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw paliw w regionie.

Rozwój sieci w Polsce był możliwy dzięki finalizacji (ogłoszonej w styczniu br.) transakcji z PKN Orlen i Grupą Lotos, w wyniku których Grupa przejęła ponad 410 stacji działających pod marką Lotos. Umowy są wynikiem decyzji Komisji Europejskiej, która w lipcu 2020 r. udzieliła warunkowej zgody na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen, uzależniając ją od realizacji środków zaradczych, gwarantujących utrzymanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności na polskim rynku. Środki te obejmowały m.in. sprzedaż niektórych aktywów przez PKN Orlen, a MOL, w styczniu br. został wybrany, jako odpowiedni kupiec dla sieci ponad 410 stacji należących do Lotos Paliwa.

W ramach zawartych umów, MOL sprzeda jednocześnie 143 stacje na terenie Węgier i 39 stacji na terenie Słowacji, umożliwiając PKN Orlen wejście na rynki tych krajów. Przekazanie wspomnianych stacji na rzecz należącej do Orlen spółki Unipetrol ma się odbyć w kilku etapach: 79 stacji na Węgrzech wraz z finalizacją umowy, stacje na Słowacji do połowy 2023 r., a pozostałe stacje na Węgrzech do połowy 2024 r.

Po domknięciu transakcji, MOL zamierza w pierwszej kolejności zadbać o ciągłość biznesu, mając świadomość, że przyszły sukces na rynku zależy przede wszystkim od profesjonalizmu i doświadczenia zespołu Lotos Paliwa, któremu należą się wyrazy uznania. Firma zapewnia jednocześnie, że wszystkie umowy o pracę zostaną utrzymane w mocy na dotychczasowych warunkach.

grupa mol