Ruszyła budowa pierwszej biogazowni Grupy E.ON w Polsce

Źródło informacji: E.ON Polska

E.ON Polska planuje uruchomienie niedaleko Pułtuska swojej pierwszej biogazowni. Obiekt, o zainstalowanej mocy 1 MWe, wykorzysta wysokosprawną kogenerację. Prace budowlane już rozpoczęły się, a zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie produkcji energii przewiduje się na koniec 2024 roku.

Zakład będzie funkcjonować przez około 8 tysięcy godzin rocznie, co pozwoli na wyprodukowanie około 8 GWh zielonej energii w skali roku. Taka wydajność umożliwi zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego małego zakładu przemysłowego.

W przeciwieństwie do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych, biogazownie są odporne na warunki atmosferyczne, co pozwala im nieprzerwanie generować energię elektryczną. To sprawia, że zajmują one jedno z najwyższych miejsc wśród odnawialnych źródeł energii pod względem stabilności i przewidywalności wytwarzania energii.

Wszystkie procesy odbywać się będą w hermetycznych warunkach pod przykrytymi zbiornikami. Dzięki temu zakład nie będzie źródłem intensywnych, nieprzyjemnych zapachów.

Potencjał produkcji biogazu z odpadów w Polsce szacowany jest na 13-15 miliardów metrów sześciennych rocznie, co równa się około 8 miliardom metrów sześciennym biometanu. W porównaniu z Niemcami, gdzie istnieje blisko 9900 zakładów produkujących biogaz o łącznej mocy 5900 MWe, Polska posiada zaledwie 160 takich jednostek o łącznej mocy 152 MWe. Jednak ta sytuacja może ulec zmianie w najbliższej przyszłości, gdyż sektor biogazu zyskuje coraz większe zainteresowanie inwestorów.

biogazownia