CANPACK FPN Brzesko uruchamia nowe linie produkcyjne wieczek do puszek oraz park maszynowy

|
Źródło informacji: CANPACK

Dzięki tej inwestycji CANPACK FPN Brzesko będzie mógł zwiększyć swoje obecne zdolności produkcyjne aluminiowych wieczek do puszek napojowych do ponad 12 mld rocznie, z potencjałem dalszego wzrostu w przyszłości.

Najnowszy projekt inwestycyjny CANPACK w Brzesku jest projektem typu brown-field, w ramach którego zastąpiono wybudowane w późnych latach 60-tych hale nowoczesnym kompleksem budynków. Nowa, rozbudowana infrastruktura obejmuje 5 600 m2 centrum produkcyjnego wraz z magazynem na surowce. Dodatkowo, dzięki renowacji istniejącego magazynu, uzyskano kolejne 2 000 m2 powierzchni produkcyjnej.

Inwestycja o łącznej wartości 50 mln USD przyczyni się do dalszego rozwoju branży opakowaniowej w regionie europejskim i poza nim, przy jednoczesnym wsparciu lokalnego rynku pracy. Docelowo otwarcie nowych linii produkcyjnych przyniesie 50 bezpośrednich miejsc pracy w Brzesku, w którym CANPACK zatrudnia łącznie ponad 1 300 osób w swoich zakładach produkcyjnych i biurach. Pełne uruchomienie linii planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku, jednak warto zaznaczyć, że część produkcji jest już realizowana.

produkcja metalowych puszek