Transport intermodalny – rosnący segment w przewozach towarów

Transport intermodalny – rosnący segment w przewozach towarów

27/04/2019

Przewozy intermodalne to przyszłość kolejowych transportów towarowych. Właśnie dlatego Grupa PKP CARGO – największy gracz na polskim rynku i jeden z europejskich liderów, inwestuje w rozwój tego sektora.

 
Transport intermodalny, czyli przewóz towarów w tej samej jednostce, najczęściej kontenerze, różnymi środkami transportu – na przykład morzem, a następnie koleją – staje się coraz popularniejszy. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2017 roku przewieziono w ten sposób około 1 mln 81 tys. jednostek ładunkowych w Polsce. W ubiegłym roku wartość ta wzrosła do 1 mln 259 tys., a zatem o ponad 16%. W przeliczeniu na TEU (twenty-foot equivalent unit – jednostka równa objętości kontenera o długości 20 stóp – około 39 m3), kolejowy rynek intermodalny w Polsce wzrósł o 13,5%: z 1 mln 667 tys. TEU do 1 mln 893 tys. TEU.

Transport intermodalny pozwala uniknąć przepakowywania towarów, trzeba je tylko przeładować w kontenerze np. ze statku na platformy kolejowe, co oznacza mniejsze koszty oraz krótszy czas przewozu. Ponieważ ładunek znajduje się przez cały okres transportu w kontenerze, jest także mniej narażony na uszkodzenia – komentuje Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO

Transport intermodalny wykorzystuje się głównie w przewozach międzynarodowych. Ze względu na położenie Polski na szlaku wschód-zachód nasz kraj odgrywa istotną rolę na mapie zagranicznych ekspedycji towarów. Widać to choćby w postaci rosnącej ilości przeładunków intermodalnych w polskich portach. – Znaczna część ładunków, zwłaszcza z Chin, trafia do Polski drogą morską, coraz częściej właśnie w kontenerach. Widząc ten trend, określiliśmy rozwój przewozów intermodalnych jako jeden z głównych elementów naszej strategii na lata 2019-2023 – stwierdza prezes PKP CARGO. – Inwestujemy w platformy intermodalne, służące do przewozu kontenerów. Zawarliśmy już umowę na zakup 936 platform, a wkrótce rozstrzygniemy przetarg na zakup kolejnych 220 takich wagonów – podkreśla Warsewicz.

PKP CARGO, które jest liderem polskiego rynku, przewodzi też w sektorze przewozów intermodalnych. – W ubiegłym roku przewieźliśmy łącznie 677 tys. jednostek ładunkowych w ramach intermodalu, przekładających się na ponad 1 mln TEU, co daje nam 54% udziałów w tym segmencie – informuje prezes PKP CARGO. – Polski rynek stopniowo upodabnia się do tych, które funkcjonują w państwach zachodnich. Przewozy intermodalne stanowią tam nawet 70 proc. całego transportu towarów koleją. W Polsce widać bardzo duży potencjał wzrostu, z którego mamy zamiar skorzystać, umacniając swoją pozycję w kraju oraz w naszym regionie Europy – stwierdza Czesław Warsewicz.

Jednym z przejawów aktywności PKP CARGO w segmencie przewozów intermodalnych, oprócz dokonywanych i planowanych inwestycji, jest również współpraca z podmiotami z zagranicy. W ostatnim czasie spółka podpisała w Duisburgu list intencyjny z tamtejszym portem śródlądowym, największym na świecie. – Partnerstwa takie jak to z portem w Duisburgu pozwala nam na opracowywanie wspólnej, atrakcyjnej oferty, konkurencyjnej finansowo. Współpraca z podmiotami, które skupiają się również na innych środkach transportu niż kolej, pozwala osiągnąć korzyści obydwu stronom – komentuje prezes Czesław Warsewicz.