Badacze z Politechniki Rzeszowskiej opracowali innowacyjne lakiery proszkowe
dr hab. Barbara Pilch - Pitera, prof. PRz

Badacze z Politechniki Rzeszowskiej opracowali innowacyjne lakiery proszkowe

27/10/2021
|
Źródło informacji: Podkarpackie Centrum Innowacji
Kategoria: Technologie

Zespół badaczy z Politechniki Rzeszowskiej pod kierownictwem dr hab. Barbary Pilch- Pitery, prof. PRz wynalazł lakiery proszkowe utwardzalne w niskiej temperaturze lub pod wpływem promieniowania UV. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Lakiery proszkowe opracowane przez badaczy z Politechniki Rzeszowskiej po utwardzeniu w temp. poniżej 160°C lub pod wpływem promieniowania UV, będą tworzyć powłoki o wysokim stopniu usieciowania i lepszych właściwościach użytkowych niż klasyczne powstałe wyłącznie na bazie nienasyconych żywic.

– Nasze rozwiązanie daje możliwości wykorzystania go do zabezpieczania powierzchni materiałów o niskiej odporności termicznej takich jak drewno, płyty MDF czy kompozyty. Materiały te nie mogą być wykańczane klasycznymi farbami proszkowymi, ponieważ w warunkach ich utwardzania (temperatura 180-200°C) mogą ulegać uszkodzeniu. Obecnie do tego typu zastosowań wykorzystuje się wysokoemisyjne wyroby ciekłe – tłumaczy dr hab. Barbara Pilch – Pitera, prof. PRz, lider zespołu badawczego.

W przeciwieństwie do wyrobów powłokotwórczych, rozwiązanie badaczy z Politechniki Rzeszowskiej jest przyjazne dla środowiska. Lakiery charakteryzują się bowiem całkowitym brakiem emisji lotnych związków organicznych (VOC). Ponadto, generują one znacznie mniej odpadów, co wynika z możliwości ponownego wykorzystania niezużytej farby podczas malowania i są bardziej wydajne, ponieważ powłoki o pożądanych parametrach uzyskuje się w wyniku jednokrotnego malowania w znacznie krótszym czasie.

Wynalazek naukowców z Politechniki Rzeszowskiej może mieć szerokie zastosowanie. – Nasze farby będzie można wykorzystać do zabezpieczania powierzchni materiałów o niskiej odporności termicznej takich jak drewno, płyty MDF czy kompozyty, które znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłu np. budowlanej, meblarskiej, tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej, lotniczej – mówi dr hab. Barbara Pilch – Pitera, prof. PRz.

Pełna nazwa projektu naukowego badaczy z Politechniki Rzeszowskiej brzmi: „Bezemisyjne lakiery proszkowe o zwiększonej odporności na ogień dedykowane do malowania MDF i drewna”. W skład całego zespołu projektowego wchodzą: dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz, dr hab. inż Łukasz Byczyński, prof. PRz, mgr inż. Dominika Czachor-Jadacka, mgr inż. Katarzyna Pojnar, dr inż. Joanna Wojturska, prof. PRz, dr inż. Małgorzata Walczak, dr hab. inż Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz, dr inż. Maciej Kisiel.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach II naboru do programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych realizowany jest w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.