Monitoring zdrowia z pomocą technologii wearables

Monitoring zdrowia z pomocą technologii wearables

05/08/2020
Artykuł promocyjny
Kategoria: Technologie

W ostatnich latach w Polsce można zauważyć nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Według danych GUS w 2018 roku osoby w wieku 60+ stanowiły już około 25% społeczeństwa, podczas gdy w roku 2010 było to ok. 19,6 %. Szacuje się, że w 2050 roku prawie 40% Polaków będzie miało 60 lat i więcej, a największy wzrost nastąpi w grupie wiekowej 80 lat i więcej.

Kim jest Polski Senior?

⇒ Najliczniejszą grupę seniorów, bo aż 29%, stanowią osoby w wieku 60-64 lata. Analizując strukturę ludności widać wyższy udział osób starszych w miastach niż na wsi

⇒ Przeciętny wiek życia Polaków to: 73,8 lat (mężczyźni) i 81,7 lat (kobiety)

⇒ W zdecydowanej większości seniorzy to osoby nieaktywne zawodowo. Głównymi powodami bierności zawodowej są: status emeryta, choroba lub niepełnosprawność

⇒ Na podstawie danych ze spisu ludności (z 2011 roku) wynika, że prawie co piąte polskie gospodarstwo domowe to wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej

⇒ Ponad 25% populacji w wieku senioralnym korzysta z różnych form edukacji. Z roku na rok rośnie odsetek osób korzystających z komputerów i Internetu, seniorzy coraz chętniej korzystają z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i uczestniczą w aktywnościach organizowanych przez domy kultury

⇒ Głównymi przyczynami zgonów wśród seniorów są choroby krążenia oraz choroby nowotworowe

Znaczna część społeczeństwa posiada wśród swoich bliskich osoby starsze, które wymagają dodatkowej opieki i wsparcia. Codziennie mierzymy się z niepewnością o ich stan zdrowia, zwłaszcza jeżeli są to osoby mieszkające samotnie. I tu z pomocą przychodzi technologia `wearables`.

Wzrasta świadomość zdrowotna Polaków, którzy chcą mieć dostęp do nowoczesnych technologii i coraz chętniej korzystają z telemedycyny. Powoli przyzwyczajamy się do teleopieki i konsultacji z lekarzami poprzez teleporady. Coraz więcej osób w średnim wieku (produkcyjnym) również zmaga się z problemami zdrowotnymi. Comarch CareMate to wygodne i praktyczne rozwiązanie umożliwiające stały kontakt, monitorowanie lokalizacji oraz stanu zdrowia najbliższych. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo i komfort naszych najbliższych, a konkretniej:

  • seniorów – osób w podeszłym wieku, obarczonych chorobami przewlekłymi
  • osób chorych i potrzebujących ciągłego wsparcia
  • osób obciążonych ryzykiem zdrowotnym
  • dzieci, które przemieszczają się samodzielnie

Dzięki temu rozwiązaniu opiekunowie mogą mieć zdalny wgląd w dane między innymi takie jak podgląd dokładnej lokalizacji użytkownika (poprzez wbudowany GPS) umożliwiający szybkie odnalezienie podopiecznego w sytuacji krytycznej.

Bransoletka umożliwia również poglądowe monitorowanie tętna i aktywności użytkownika (zawiera krokomierz, czujnik założenia oraz upadku). Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna w przypadku osób przebywających stale w domu, wymagających ciągłej opieki

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia urządzenie umożliwia wezwanie pomocy lub konsultacje z ratownikiem medycznym (przycisk SOS – pozwala na automatyczne nawiązanie połączenia telefonicznego z opiekunem). Możliwe są również połączenia telefoniczne pomiędzy opiekunem a podopiecznym.

MODELE DZIAŁANIA USŁUGI

comarch-wristband-indywidualni-klienci-1

Dodatkowe funkcjonalności bransoletki to:

  • monitorowanie kilku podopiecznych i instalacje oraz udostępnianie aplikacji kilku opiekunom jednocześnie
  • sprawdzenie poziomu naładowania urządzenia
  • pilnowanie noszenia bransoletki przez podopiecznego (urządzenie informuje o jej zdjęciu)
  • podawanie ważnych komunikatów głosowych

Za sprawą takich rozwiązań nie tylko opiekunowie i najbliżsi seniorów czują się komfortowo, również sami seniorzy zyskują komfort i spokój dzięki świadomości, że ich zdrowie jest pod stałą kontrolą, mogąc liczyć na natychmiastową pomoc i wsparcie ratowników z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Jak podaje producent, dzięki bransoletce – opiekun ma stały kontakt z podopiecznym. Zamysłem aplikacji jest by bezpieczeństwo podopiecznych było priorytetem i zostało podniesione na jak najwyższy poziom, stąd też jedną z możliwości takiego urządzenia jest wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia – poprzez wciśnięcie przycisku SOS oraz nawiązanie połączenia głosowego.

Opaska komunikuje się po sieci 2G, za pomocą transferu danych internetowych oraz telefonicznie. Jeśli jest w danym miejscu zasięg w telefonach, opaska również będzie działała.

Comarch stworzył urządzenie, które posiada czujnik wykrywający upadek i następujący po nim bezruch. W takiej sytuacji urządzenie wysyła sygnał do platformy Comarch e-Care, funkcjonalność ta ma szczególne znaczenie w przypadku osób w podeszłym wieku, które poruszają się samodzielnie i starają się być aktywne.

Produkt skrojony na miarę

Jak podaje analityk firmy Forrester Research, J.P. Gownder, za kilka lat liczba urządzeń `wearables` kupowanych na potrzeby firm może znacząco przewyższyć urządzenia kupowane przez klientów indywidualnych.

Sektor mHealth rozwija się bardzo dynamicznie. Technologia `wearables` może służyć nie tylko do monitorowania zdrowia własnego czy naszych podopiecznych. Może również stanowić wyposażenie placówek medycznych: szpitali czy domów opieki. Dzięki temu lekarze mogą mieć
lepszy wgląd w stan zdrowia Pacjenta bez potrzeby „umiejscawiania ich” na szpitalnych łóżkach poprzez podpięcie do monitorów.

Oferta Comarchu skierowana jest do sieci handlowych, samorządów terytorialnych, placówek medycznych. Zestaw opiekuńczy Comarch CareMate może być doskonałym uzupełnieniem asortymentu sprzedaży dzięki wprowadzeniu rozwiązania z zakresu e-Zdrowia (w technologii IoT). Jak podaje producent istnieje możliwość przygotowanie tego produktu nie tylko zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klienta, ale również w modelu „Whitelabel” pod marką Klienta.

BENEFICJENCI

comarch-wristband-indywidualni


Komentarza udzielił Karol Kuźniarowski – Dyrektor Centrum Urządzeń Partnerskich w Comarch IoT

W jaki sposób adaptujecie Państwo bransoletkę pod konkretne oczekiwania Klienta (jak przebiega proces). Jak długo trwa taki proces?

Adaptacja urządzenia Comarch WristBand jak i całej usługi opiekuńczej Comarch CareMate do konkretnych oczekiwań klientów odbywa się z wykorzystaniem specjalnie stworzonego systemu do obsługi wdrożeń. W skrócie: klient wprowadza do systemu swoje dane. Zgłoszenie przekierowywane jest do naszej fabryki IoT Plant, gdzie przeszkolony montażysta konfiguruje urządzenie pod konkretną usługę oraz użytkownika, weryfikuje działanie zestawu oraz przesyła go kurierem na wskazany adres.

Czy bierzecie Państwo udział w programach opieki w miastach (gminach)? Czy jesteście partnerem takich programów?

Tak, mamy wiele pomniejszych wdrożeń wspomnianego systemu opieki. Głównymi wdrożeniami są projekt „Małopolski TeleAnioł” oraz MOPR Słupsk:

Małopolski TeleAnioł

Projekt samorządowy (obejmujący całe województwo małopolskie), którego beneficjentami są osoby niesamodzielne, przewlekle chore, starsze – żyjące samotnie i niepełnosprawne. W podjętym przez inicjatorów projekcie realizowana jest usługa Teleopieki z wykorzystaniem zestawu Comarch Life Wristband (5500 sztuk) wraz z oprogramowaniem. Takie wyposażenie umożliwia zdalny monitoring oraz szybką reakcję na sygnał o zagrożeniu życia lub zdrowia beneficjentów.

MOPR Słupsk – system Teleopieki

W projekcie prowadzonym przez MOPR Słupsk, Comarch dostarcza podopiecznym system Teleopieki (w tym elementy Smart Home,
rozwiązania IoT), wyposażając słupskich seniorów także w opaski Comarch Life Wsristband (330 sztuk). Dzięki kompleksowej usłudze, beneficjenci są objęci całodobową zdalną opieką w Centrum Telemonitoringu, zyskując realną pomoc w chwili zagrożenia życia lub zdrowia.

Jaki jest czas życia baterii?

Czas życia urządzenia na baterii zależy od jego konfiguracji, jednakże przy domyślnych ustawieniach w większości usług wynosi on 2,5 dnia.