Rozmowy pod napięciem – II Smart Communications & Technology Forum

Rozmowy pod napięciem – II Smart Communications & Technology Forum

05/10/2012
|

II edycja międzynarodowej konferencji skupionej wokół tematyki smart grid i smart metering II Smart Communications&Technology Forum, odbyła się 27 września w jednym z gdańskich hoteli. Zorganizował ją Zespół CBE Polska. Konferencja była okazją do zweryfikowania własnych doświadczeń w zakresie energetyki. Partnerem strategicznym wydarzenia była włoska grupa Enel. Jako Partner Technologiczny zaprezentowała się szwedzka firma Net Insight. Dodatkowo dla gości Forum swoje rozwiązania prezentowali Eksperci technologiczni: Eltel Networks, Lackmann, Mikronika, Wystawca – ZPA Smart Energy oraz Sponsor – Smart Grids Networks.

Konferencja składała się głównie z wykładów przygotowanych na tę okoliczność. Jako pierwszy głos zabrał dr hab. inż. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat Inteligentnych sieci. Profesor w trakcie wystąpienia zaakcentował zarówno ramy regulacyjne, zakres definicji oraz główne czynniki rozwoju smart grid.

Kolejną prelegentką była Anna Mengolini, Scientific Officer z włoskiego Centrum Badań Zintegrowanych Instytutu Energii i Transportu. Prelegentka w prezentacji Activities on Smart Grids at the Joint Research Centre, przedstawiła strukturę organizacyjną reprezentowanego Instytutu oraz zakres działalności swojej grupy w zakresie rozpowszechniania technologii, prac badawczych a także zbierania informacji na temat sytuacji na gruncie europejskim.

Prezes zarządu Energa Operator, Rafał Czyżewski poinformował, że jego firma wdraża obecnie inteligentne opomiarowanie w Kaliszu, na półwyspie Helskim oraz okolicach Drawska Pomorskiego. Docelowo ma być zamontowanych 100 tys. nowych liczników, gotowych jest 30 tys. urządzeń. – Niebawem wystartujemy z pierwszymi usługami dla klientów. Z uwagi na duże nakłady inwestycyjne stawka za prąd może wzrosnąć o 1,5 proc., ale doświadczenia europejskie mówią z kolei, że oszczędności na energii dla konsumentów mogą wynosić od 10 do 25 proc. – wyjaśnił.

Z kolei Dariusz Dzirba, dyrektor Biura Rozwoju PGNiG S.A, widzi wiele możliwości połączenia sieci gazowych z elektroenergetycznymi. – Te sektory więcej łączy niż dzieli – mówił podczas wystąpienia. – Chodzi o to, że energetyka jest całością. Klient natomiast chce, by energia była pewna, tania i ekologiczna. W sektorze gazowym urodził się pomysł „gaz smart gridu”, a przyczyniły się do tego nowe źródła gazu – dodał.

Dr hab. inż. Krzysztof Madajewski mówił o niebezpieczeństwach systemu elektroenergetycznego. Natomiast Jerzy Sadowski, Wiceprezes ds. Komunikacji Elektronicznej, PIIT zapewniał, że z punktu widzenia technologicznego istniejące sieci transmisyjne są bardzo nowoczesne i bezpieczne. – W odniesieniu do Polski i Europy miniona dekada była raczej słaba jeśli chodzi o inwestycje w tym zakresie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa przesyłu danych – w mojej ocenie możemy mówić o bezpieczeństwie – mówił. Dodał, że należy oczywiście pamiętać, że główna odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku sieci. Dodatkowo zwrócił uwagę, aby podczas dyskusji o smart grid i smart metering nie skupiać się jedynie na aspektach technologicznych. – Nowoczesne liczniki do prądu, inteligentne sieci – wszystko fajnie, ale problem tkwi też w przepisach. Jeśli np. chodzi o regulacje w Unii Europejskiej dotyczące telekomunikacji, to są one tak duże i skomplikowane, że Europa pod względem rozwoju tej branży jest ostatnim kontynentem na świecie. Nadmierne regulacje prawne są szkodliwe – ocenił.

Dyrektor departamentu usług operatorskich Tauron Dystrybucja, Robert Zasina, poinformował, że jego spółka oferuje obecnie 30 tys. inteligentnych liczników. – Zastanówmy się czy mamy odpowiednie narzędzia teleinformatyczne do pilnowania sieci. Jeśli funkcjonowanie wszystkich składowych ma strategiczną rolę, chodzi tu także o aktywność drobnych odbiorców i informacje na temat zużycia. W zakresie smart grid, z punktu widzenia operatora, bardzo ważne jest, w jaki sposób najefektywniej opomiarować klienta. Strategiczną rolę w całym procesie pełnią dostawcy rozwiązań – to oni muszą wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom – mówił.

Dyskusja panelowa wzbudziła liczne pytanie ze strony uczestników a poruszane zagadnienia kontynuowane były w foyer po jej zakończeniu wśród uczestników Forum. Po zakończonym panelu rozpoczęto prezentacje w ramach bloku technologicznego. Jako pierwszy głos zabrał Jacek Koźbiał, dyrektor ds. Spraw Systemów Pomiarowych Energii Elektrycznej z firmy Mikronika. Zaprezentował on BPL – szerokopasmowy PLC – technologię do szybkiej realizacji stabilnej komunikacji dla Smart Systemów. W ramach tego wystąpienia opisano pilotażowe wdrożenia, zaprezentowano wnioski dotyczące zagrożeń, kosztów i opłacalności poszczególnych scenariuszy. Jako kolejny występował Partner Technologiczny Forum – firma Net Insight. Jej przedstawiciel – Per Lindgren, założyciel i wiceprezes ds. Rozwoju Rynku, przedstawił wystąpienie o tytule „Nimbra – platforma komunikacyjna dla Smart grid”. Skupione było ono wokół komunikacji czasu rzeczywistego i wysokiej integralności dla aplikacji smart. Lindgren szczegółowo opisał charakter proponowanej technologii, sukcesy i osiągnięcia firmy a także pochlebne referencje licznych partnerów biznesowych.

Ostatnia z technologicznych prelekcji dotyczyła wdrożenia rozwiązań funkcjonalności smart grid w energetyce dystrybucyjnej w Danii. Prelegent – Per Joergensen , dyrektor sprzedaży w ELTEL Networks,  AMM Business, przedstawił najlepsze praktyki na przykładzie doświadczeń firmowych.

Po zakończeniu bloku technologicznego nadszedł czas na prezentacje z zakresu case study. Kolejni reprezentanci wyjaśniali rolę technologii smart grid a także poziom implementacji na gruncie własnych przedsiębiorstw.

 

rozszerzona relacja z wydarzenia na stronie:

http://cbepolska.pl/pl/ii-smart-communication-technology-forum.html