Innowacje to nie tylko przełomowe wynalazki. Polish-Swiss Innovation Day 2016

Innowacje to nie tylko przełomowe wynalazki. Polish-Swiss Innovation Day 2016

22/04/2016

20 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie już po raz drugi odbyła się konferencja Polish-Swiss Innovation Day.

Celem konferencji jest kontynuacja dialogu pomiędzy Szwajcarią, a Polską w zakresie innowacji w wielowymiarowych aspektach, wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń, które mają szansę zaowocować realną współpracą pomiędzy naszymi krajami.

Jak tłumaczy Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej „każda wymiana wiedzy i doświadczeń jest bardzo cenna, bo tworzą się kontakty, buduje się zaufanie”. Piotr Dardziński, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodaje, że bardzo ważne jest pokazanie przedsiębiorcom, że zdobywanie nowej wiedzy jest niezbędne w rozwoju i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej firm.

Inspirujące debaty, które odbyły się w ramach Polish-Swiss Innovation Day, dotyczyły międzynarodowego wymiaru innowacji, o którym opowiedzieli przedstawiciele rządu, nauki oraz biznesu. Podczas spotkania skupiono się na praktycznych aspektach i roli innowacji w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, zarówno małych firm jak i globalnych korporacji. Uwagę poświęcono także rozwojowi innowacji poprzez zamówienia publiczne.

Innowacje to są wszystkie zmiany, które prowadzą do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Często o innowacjach mówimy mając na myśli pierwszy lot w kosmos czy pierwsze lądowanie na Księżycu, wymyślenie internetu, przełomowe wynalazki, takie które pobudziły całą gospodarkę czy całe Państwa. Tymczasem za innowacyjnością kryją się malutkie kroczki i to są często naprawdę drobne zmiany, usprawnienia procesów sprzedażowych, logistycznych, produkcyjnych, finansowych. Wszystko to, co poprawia skuteczność przedsiębiorstwa”- mówi Marek Szymański, Prezes Franke Polska, Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

Konferencji towarzyszyła wystawa szwajcarskich firm, które zaprezentowały najbardziej innowacyjne produkty i usługi. Dodatkowo, dzięki specjalnym stoiskom informacyjnym, uczestnicy spotkania mieli szansę dowiedzieć się więcej na temat czynników wyróżniających Szwajcarię, jako miejsce do lokowania inwestycji i prowadzenia badań.

Organizatorami wydarzenia byli Ambasada Szwajcarii w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz  Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.