ENERGETAB 2011 – rekordowe targi w Bielsku-Białej

ENERGETAB 2011 – rekordowe targi w Bielsku-Białej

16/12/2011
Autor:
|

W dniach 13–15 września w ZIAD w Bielsku-Białej odbyły się XXIV Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Energetab 2011. Targi już od wielu lat mają ustaloną renomę największej tego typu imprezy w południowej Polsce. W tym roku przyciągnęły rekordową liczbę wystawców, która prezentowała się na równie rekordowej jak na tę imprezę powierzchni. Ekspozycje targowe zajęły powierzchnię przekraczającą 30 tys. m2. Wzięło w nich udział ponad 680 wystawców.

– Nasze Targi od wielu lat są ważną platformą spotkań dostawców najnowocześniejszych urządzeń, aparatury i technologii z ich klientami z energetyki, a także konstruktorów i producentów z użytkownikami, odpowiadającymi za niezawodną i efektywną dostawę energii elektrycznej – mówi Ryszard Migdalski, przewodniczący komitetu programowego Energetab 2011.

Bielski magnes

W ramach Targów prezentowali się m.in. dostawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń, aparatów i konstrukcji, służących zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Najważniejsze przedsiębiorstwa, których przedstawiciele spotkali się w Bielsku, związane były z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, maszynami i wyposażeniem elektrycznym, a także produkcją kabli i przewodów, konstrukcji przemysłowych, oświetleniem oraz aparaturą pomiarową i kontrolno-sterującą. Na Energetab 2011 znalazło się także wiele firm związanych z usługami dla energetyki. Ważne miejsce miały także nabierające coraz większego znaczenia rynkowego odnawialne źródła energii.

W gronie wystawców znalazły się zarówno krajowe firmy, jak i przedstawiciele kilkunastu krajów europejskich i Chin. Wśród globalnych potentatów w dziedzinie energetyki na Energetab nie zabrakło m.in. firm: ABB, Alstom Nexans, Schneider Electric i Siemens. Również największe, krajowe firmy – Elektrobudowa, Telefonika, ZPUE, spółki Elektromontaż, Elbud itd. – miały swoje ważne miejsce na Targach. Jedną z nowości, które zaprezentowane zostały w trakcie Targów, była skonstruowana przez Elektrobudowę SA oryginalna rozdzielnia w technologii GIS.

Generalnym parterem Energetab była Grupa Tauron Polska Energia SA – drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej i największy jej dystrybutor. Patronat honorowy nad Targami objęli m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Prezydent Miasta Bielska-Białej, a także: PGE Energia Odnawialna SA, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
– Energetab 2011 w Bielsku-Białej jest największą branżową imprezą targową. Każdego roku jak magnes przyciąga rzeszę osób i podmiotów związanych z elektrotechniką. Targi są miejscem, w którym można zapoznać się ze wszystkimi najważniejszymi nowościami na rynku – stwierdza Andrzej Diakun, prezes Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego.

Miejsce ważnych rozmów

W programie Targów znalazły się liczne spotkania i seminaria. Dzień przed rozpoczęciem imprezy w Bielsku-Białej rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja poświęcona „Rozwojowi energetyki innowacyjnej – budowaniu bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”. Jej organizatorami, oprócz Bielska-Białej, byli: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Wśród najważniejszych zagadnień tego spotkania specjalistów i samorządowców znalazły się kwestie związane z efektywnością energetyczną i rozpowszechnianiem odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem konferencji stała się jednak wizja przyszłości europejskich miast w kontekście ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, przy jednoczesnej poprawie jakości życia ich mieszkańców.
Pierwszego dnia Energetab 2011, w ramach Targów, odbył się jeden z paneli konferencji, poświęcony współpracy samorządów lokalnych z przedsiębiorstwami energetycznymi. W jego trakcie specjaliści z Grupy Tauron i miejskiej spółki ciepłowniczej Therma przedstawili mechanizmy współpracy, dzięki którym zbudowano w Bielsku-Białej elektrociepłownię o wzorcowych parametrach efektywności energetycznej.
Oprócz tego w trakcie Energetab 2011 dyskutowano m.in. na temat „Modelowej współpracy pomiędzy gminą i koncernem energetycznym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gminy”, a także „Przeciwdziałania długotrwałym przerwom w dostawie energii elektrycznej, w tym przerwom będącym wynikiem ekstremalnych warunków pogodowych”.
Jednocześnie bielskie Targi są miejscem, w którym nie tylko rozmawia się w trakcie zorganizowanych konferencji branżowych, ale także odbywa się wiele nieformalnych spotkań, dyskusji kuluarowych, zawiera nowe kontrakty biznesowe itd. – Spotkanie energetyków pod Szyndzielnią łączy się także z wyjątkową atmosferą, która towarzyszy Targom. Cała filozofia działania naszego Towarzystwa oparta jest o dokonania ludzi, którzy dobrowolnie angażują się w zdiagnozowanie, analizę i rozwiązanie problemów nurtujących branżę. Tu, na Energetabie, często się spotykamy, bo przecież sposobność do takiego spotkania jest znakomita – podkreśla Andrzej Pazda, dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Wiele prestiżowych nagród

W trakcie Energetab 2011, jak co roku, odbywały się także liczne branżowe konkursy. Do najważniejszego z nich – na wyróżniający się produkt – zgłoszono ponad pięćdziesiąt maszyn i urządzeń, które były prezentowane na Targach. Wśród konkursowych produktów znalazły się m.in. urządzenia będące elementem toru przesyłu energii elektrycznej, w tym innowacyjne rozwiązania stacji transformatorowych, wyłączników i rozłączników. Oprócz tego o nagrodę ubiegały się aparaty i systemy nadzoru, pomiarów i zabezpieczeń, maszty oświetleniowe i oprawy, przede wszystkim te przystosowane do LED-owych źródeł światła, a także urządzenia UPS i pojazdy specjalistyczne dla energetyki.

Za najlepszy z nich, a co za tym idzie – uhonorowany prestiżowym pucharem Ministra Gospodarki – nagrodzono Instytut Automatyki Systemów Energetycznych z Wrocławia. Zwycięskim produktem okazał się „System do wykrywania i zapobiegania pożarom w kulowo-misowych młynach węglowych”.
Poza tym w trakcie Energetab 2011 przyznano także szereg innych nagród za nowoczesne i innowacyjne produkty z dziedziny szeroko pojętej energetyki. Puchar prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przyznano Przedsiębiorstwu Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych Wirbet SA za strunobetonową żerdź wirowaną z zaciskami uziemiającymi. Statuetkę „Energia w dobrych rękach” PSE Operator SA otrzymał Schneider Electric Energy Poland SA za system monitoringu energii PowerLogic ION Enterprise. Złoty medal PGE Energia Odnawialna SA wręczono ZPUE za wyłącznik SN typu TGI.
Wśród kolejnych nagrodzonych firm znały się: FPE SA za przewody G(Z)TACSR (statuetka „Złotego Volta” przyznawana przez Polską Izbę Gospodarczą Elektrotechniki), a Z.S.I. Polam-Nakło SA za wtyczkę nierozbieralną 16 i 32 A – 6h/230/400 V – IP44 z przewodem otrzymał puchar Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego. Złoty medal XXIV Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab 2011 wręczono Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego „Aktywizacja” Spółdzielnia Pracy za zestaw do obcinania i usuwania gałęzi z linii energetycznych w technologii PPN.

W 2012 r. Targi czterodniowe?

Organizatorem i gospodarzem imprezy był jak co roku ZIAD Bielsko-Biała SA. Firma specjalizuje się m.in. w organizacji targów, wystaw i konferencji, usługach informatycznych, turystyce, a także wydawaniu kwartalnika Automatyka Elektroenergetyczna. Targi Energetab to jednak bezsprzecznie największa i najbardziej prestiżowa impreza, która odbywa się corocznie pod Szyndzielnią. W związku z tym bielska spółka już w tej chwili zaczyna prace nad organizacją XXV Targów Energetab, które mają się odbyć w dniach 11–13 (lub też 14) września 2012 r.
Ze względu na cały czas zwiększającą się liczbę wystawców, jak i również rangę imprezy, organizatorzy zastanawiają się nad tym, by przyszłoroczne Targi trwały nie trzy, a cztery dni. Wielkość powierzchni wystawienniczej, która przekroczyła już 30 tys. m2, powoduje, że wielu specjalistów z branży ma zbyt mało czasu, by w pełni zapoznać się ze wszystkimi prezentowanymi w Bielsku-Białej nowościami, dotyczącymi szeroko pojętej energetyki, które znajdują się na Targach. Świadczy to w dużej mierze o skali, którą w tej chwili osiągnęła bielska impreza. ■