Częstochowa prezentuje biznesowe oblicze

Częstochowa prezentuje biznesowe oblicze

06/07/2015

Dynamiczny rozwój branży BPO/SSC sprawił, że mniejsze miasta wychodzą z cienia wielkich biznesowych ośrodków. Jednym z przykładów jest Częstochowa. Zaplecze akademickie, konkurencyjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, dobre położenie geograficzne i dwie strefy ekonomiczne w trzech lokalizacjach sprawiają, że miastem zaczynają interesować się inwestorzy z sektora usług dla biznesu.
Częstochowa, postrzegana do tej pory jako miasto z potencjałem turystycznym, rozwija się obecnie jako ośrodek gospodarczy i akademicki. Miasto słynęło zawsze z przemysłu tekstylno-włókienniczego i metalurgicznego, a obecnie wiodąca jest branża motoryzacyjna, paliwowo-energetyczna i szklana. Z najnowszego raportu Fundacji Pro Progressio wynika, że prężnie rozwija się również sektor usług dla biznesu.

Miejsce przyjazne inwestorom
Miasto rozumie trend, zgodnie z którym Polska staje się liderem branży BPO/SSC w Europie i stara się stworzyć potencjalnym inwestorom sprzyjające środowisko biznesowe. Poza ulgami podatkowymi wynikającymi z pozwolenia na działalność w SSE, miasto oferuje atrakcyjne zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Dodatkowo można liczyć na wsparcie administracyjne i organizacyjne przy realizacji każdej inwestycji,  a także przejrzystą procedurę zakupu gruntów, dedykowaną konkretnej inwestycji. Bardzo zaawansowane są również prace nad stworzeniem kolejnej uchwały, która zwolni z ww. podatku, deweloperów, budujących biurowce o standardzie B+ i wyższym.
Czestochowa_pow_biurowa
Gdzie się ulokować? Jak dojechać?
Obecnie miasto posiada 22 100 m kw. Powierzchni biurowej klasy B/B+. W budowie jest kolejnych 6 088. Średni koszt wynajmu w budynku klasy B to 30-45 zł za m kw. a opłaty serwisowe wahają się między 10 a 15 zł. Stanowi to konkurencyjną ofertę w stosunku do większych ośrodków biznesowych. Infrastruktura drogowa (autostrada A1 oraz drogi krajowe 46, 1 i 3) oraz oddalone o niecałe 60 km lotnisko w Katowicach (35 kierunków wylotów) zapewniają dobre skomunikowanie z innymi ośrodkami biznesowymi.

Kadry szyte na miarę
Częstochowa posiada wykwalifikowane kadry pracownicze, a średnie koszty pracy są tu niższe niż w aglomeracji śląskiej. Cztery lokalne uczelnie oferują studia na filologiach języków obcych, których znajomość w zaawansowanych usługach dla biznesu jest niezwykle istotna. Warto podkreślić, że szkoły wyższe są otwarte na współpracę z miastem w zakresie kształcenia studentów, zgodnie z potrzebami konkretnego inwestora.

Czestochowa_pow_magazynowa

Zrozumieć biznes
Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio podkreśla, że o sile destynacji biznesowej decyduje nie tylko potencjał inwestycyjny wynikający z odpowiedniej infrastruktury czy zasobów kadrowych. Równie ważna jest odpowiednia promocja gospodarcza, o czym polskie miasta niekiedy zapominają. Częstochowa rozumie potrzebę budowania wizerunku miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie. Miasto jest członkiem Klubu Outsourcingu, organizuje cykliczne wydarzenia dla przedsiębiorców, udostępnia dane na sześciojęzycznej platformie Best2Invest. Mocno kibicujemy Częstochowie i jesteśmy przekonani, że będzie ona szybko zyskiwała nowe przedsiębiorstwa zarówno produkcyjne jak i usługowe. Lokalizacja jest już doceniana przez krajowych, ale także i międzynarodowych inwestorów, stąd obecność tu np. centrum operacyjnego firmy TRW – mówi Prezes Fundacji Pro Progressio.

Pełen raport Focus On Częstochowa dostępny tutaj:
http://www.proprogressio.pl/pl/baza-wiedzy/focus-on/focus-on-czestochowa-pl.html

Focus On to cykl mini-raportów przygotowywanych przez ekspertów Pro Progressio oraz członków Klubu Outsourcingu. Analizy pokazują między innymi potencjał inwestycyjny polskich miast (m. in. pod kątem outsourcingu).

Czestochowa_drogi_ikona