Jak aplikacje Przemysłu 4.0 pomagają zwiększyć efektywność w produkcji odlewów

|

Stosowanie i łączenie zdigitalizowanych technologii w produkcji przemysłowej może przyczynić się do znacznego zwiększenia efektywności zasobów przedsiębiorstwa. Poniżej pokazujemy dwa przykłady tego, jak aplikacje na smartfony i tablety są łatwo integrowane z istniejącym procesem produkcyjnym firmy i przyczyniają się do redukcji zużycia materiałów i energii.

Odlewnia żeliwa Kemptener
Podczas odlewania formularzy istnieje wiele ręcznych czynności, z których każda ma wpływ na jakość odlewu. Aby zapewnić doskonałość produkcji na każdym etapie, kody paskowe są skanowane na tablety i przesyłane do aplikacji, która następuje po każdym indywidualnym procesie. Celem jest dokładne określenie ilości metalu do stopienia dla określonego odlewu, uzyskując optymalny stosunek masy formierskiej do wytopu. W ten sposób oszczędza się wiele materiału i energii.

Cooper Standard Automotive
Firma w tym przypadku produkuje przewody hamulcowe dla przemysłu samochodowego. W tym celu sprężone powietrze przesyłane jest przewodem o długości jednego kilometra, obsługującym 150 maszyn. Aby wykryć wycieki, w których powietrze ucieka z kanału, firma wprowadza specjalny mikrofon ultradźwiękowy. Po wykryciu wycieku technik wyznacza miejsce za pomocą kodu QR, skanując go do tabletu. Aplikacja przesyła dane obejmujące dokładną lokalizację wycieku, ilość wydostającego się powietrza i materiały wymagane do naprawy do współpracującej firmy. Aplikacja informuje techników nie tylko o dokładnej lokalizacji wycieku na linii produkcyjnej, jej wymiarach i kosztach naprawy, ale także oblicza, ile energii firma zaoszczędzi po naprawie.