Nowa Platforma Eplan 2.4 dostępna do pobrania

Źródło informacji: Eplan

Nowe, ważne wydanie Platformy Eplan jest już dostępne. Planowanie projektów PLC w podglądach graficznych, podprojekty oraz nowe opcje nawigacyjne przyspieszają proces planowania, również w przypadku dużych projektów. Rozszerzone wsparcie dla norm IEC 81346IEC 61355 poprzez zasady strukturalne i oznaczenia referencyjne stanowi podstawę dla innowacyjnych metod projektowania.

PLC_Bus Layout_EN_png

Bazując na prostej, jednoliniowej reprezentacji z połączeniami szyny, Eplan Electric P8 automatycznie rozpoznaje konfigurację szyny

Najnowsza wersja 2.4 Platformy Eplan jest już dostępna do pobrania, w tym po raz pierwszy także w wersji 64-bitowej. Zauważalną zaletą nowego systemu CAE są dodatkowe możliwości pozwalające zwiększyć efektywność procesu inżynieryjnego. Uproszczona reprezentacja sieci komunikacyjnych PLC ułatwia dokumentowanie i zarządzanie strukturami PLC. Zarządzanie podprojektami zapewnia lepszy podgląd. Specyficzne sekcje mogą być wyekstrahowane z projektu, indywidualnie edytowane, a następnie włączone z powrotem do wersji finalnej.

W rezultacie tworzona jest kompletna dokumentacja wysokiej jakości, podczas gdy użytkownicy mogą się skoncentrować na własnych zadaniach. Kolejną pomocną opcją jest blokowanie wprowadzania zmian w poszczególnych obszarach projektu. Zablokowanie możliwości wprowadzania modyfikacji do obszarów wcześniej zatwierdzonych pozwala wyeliminować przypadkowe, niezamierzone zmiany w obszarach w pełni zaplanowanych lub w częściach wysłanych do produkcji.

Wyższa jakość danych

Dzięki możliwości definiowania przez użytkownika i konfigurowania parametrów zapewniono możliwość ich precyzyjnego i przewidywalnego definiowania w obrębie całej Platformy. Użytkownicy mogą tworzyć listy wyboru wartości domyślnych dla poszczególnych parametrów. Ten spójny system danych wejściowych zapewnia prawidłowe wyniki przy filtrowaniu raportów. W celu sprawdzenia i walidacji bazy danych części zostały zaimplementowane dodatkowe przebiegi sprawdzania błędów, zapewniające dużą dokładność danych. Dotychczas wiązało się to ze skomplikowanym procesem ręcznym, a obecnie system wykonuje kontrolę automatycznie.

Lepsza nawigacja w zakresie utrzymania systemu

Nawigacja w obrębie projektu jest obecnie szybsza i łatwiejsza, gdyż wszystkie odsyłacze są dostępne w formie hiperłączy. Są one również eksportowane do dokumentów PDF, czyniąc je cennym materiałem źródłowym dla inżynierów utrzymania i znacznie ułatwiając korzystanie z dokumentacji. Nowy typ raportu dla urządzeń rozproszonych pozwala użytkownikom generować informacje projektowe w postaci znacznie prostszych raportów produkcji i utrzymania. W kompletnym, wygenerowanym raporcie urządzenia mogą być wyświetlone wszystkie dane, przykładowo lokalizacje, teksty funkcyjne czy symbole graficzne. Umieszczone w dokumentacji w postaci raportu, mogą być przydatne na przykład w razie wystąpienia błędu do szybszej identyfikacji i uzyskania dostępu do komponentu.

Wsparcie dla wielu standardów

Platforma Eplan wspiera wiele norm, na przykład IEC 81346. Obecnie jest też możliwe identyfikowanie stron projektu zgodnie z IEC 61355. Korzystanie z tego typu identyfikatora pozwala użytkownikom na wykorzystanie oznaczenia obiektu przy tworzeniu dokumentacji. Dokument, na przykład strona projektowa jest przypisany do specyficznego obiektu (funkcji, lokalizacji lub produktu) za pomocą oznaczenia obiektu. Użytkownicy mogą wykorzystać to wraz z interfejsem dołączonym do systemów ERP czy PLM/PDM.

Komunikacja w strukturach szyny

Komponenty inteligentne, takie jak sensory komunikacyjne, napędy konfigurowalne i programowalne element wykonawcze korzystające z różnych protokołów komunikacyjnych wymagają przejrzystej dokumentacji w strukturze szyny. Dlatego też konieczny był i został opracowany nowy, prostszy sposób zarządzania systemami szyn PLC, zaimplementowany na bazie prostej jednoliniowej sieci komunikacyjnej. Użytkownicy mogą teraz integrować w systemach szyny również inne urządzenia, takie jak konwertery, silniki czy zawory z interfejsem komunikacyjnym. Urządzenia z obsługą kilku różnych systemów szyn są dzięki temu lepiej wspierane. Do listy partnerów dodano producentów PLC, takich jak ABB, Mitsubishi i 3S.

Klienci z kontraktami serwisowymi oprogramowania mogą pobrać nieodpłatnie Platformę Eplan w wersji 2.4 ze strony: www.eplan.de/support_eplan