Śruby typu Flowform. Technologia łączenia blach

|
Źródło informacji: Arnold Umformtechnik

Firma Arnold Umformtechnik, producent elementów złącznych, współpracujący z partnerami z zakładów przemysłu elektrycznego i samochodowego, stworzyła śruby FlowformÒ o specjalnym, opływowym kształcie w reakcji na wzrost popytu na złożone połączenia blach. Śruby te o trójkątnym kształcie wykorzystują technologię perforacji w procesie produkcyjnym. Rozwiązanie to zostało zoptymalizowane pod kątem kosztów przemysłowego stosowania i gwarantuje niezawodność w procesach produkcyjnych połączeń gwintowanych.

Technologia ta ma wiele zalet w porównaniu z klasycznymi i alternatywnymi technologiami łączenia blach, są to m. in.: łatwość rozłączania, dostępność, precyzyjne pozycjonowanie, ponowne łączenie poprzez połączenia gwintowe, czystość procesu produkcyjnego.Obecna rynkowa tendencja to ciągłe zmniejszanie grubości arkuszy blach, przy jednoczesnym wymaganiu coraz ich silniejszych połączeń.Rynek wymusza także stosowanie najnowszych rozwiązań high-tech, które muszą być zoptymalizowane pod względem kosztów.

Śruby Flowform nagrzewają metalową blachę wykorzystując kombinację działania siły osiowej i stosunkowo wysokiej prędkości obrotowej śrubokręta. Po penetracji blachy przez śrubę, jej trójkątny kształt formuje gwint metryczny. Jest on zgodny z ogólnie przyjętym standardem, co jest istotne w razie konieczności naprawy połączenia.

Po montażu (z odpowiednio dobranym momentem obrotowym), uformowany otwór dostosowuje się dokładnie do kształtu śruby. Taki proces łączenia eliminuje konieczność stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających oraz czynności przygotowawczych, takich jak wiercenie lub wstępne wybijanie otworów. Możliwe jest stosowanie tej metody zarówno w wersji z przygotowanymi uprzednio otworami, jak i bez – decydującym czynnikiem jest grubość materiału podlegającego mocowaniu.

flowform

W porównaniu ze stosowanymi uprzednio śrubami samogwintującymi, nowe śruby Flowform wytrzymują znacznie wyższe wartości obciążeń , sił wyrywających oraz momentu obrotowego. Specjalny trójkątny przekrój łącznika gwarantuje lepszą wydajność niż tradycyjne systemy o przekroju okrągłym. W porównaniu z nimi trójkątne śruby Flowform mają korzystniejszy stosunek wartości momentu formującego do momentu dokręcania.

W rezultacie uzyskujemy znacznie większą niezawodność procesu oraz wysoką jakość połączeń gwintowych, ponieważ charakterystyka pracy śrubokręta ma większy zakres tolerancji. Poza tym można używać wkrętaków o szerokim zakresie parametrów, a monitorowanie procesu łączenia jest znacznie uproszczone.

Nowe śruby typu Flowform mają wiele zalet w porównaniu z alternatywnymi procesami łączenia blach, takimi jak klejenie, nitowanie, klinczowanie, czy zaprasowanie. Przekonują nas o tym w szczególności takie cechy jak: łatwość rozłączania, dostępność, pozycjonowanie, możliwość ponownego montażu za pomocą połączeń gwintowanych, brak pozostałości poprodukcyjnych oraz możliwość wyeliminowania operacji przygotowawczych.