Poziome centrum obróbcze Comau SmartDriveComau 800L

Comau SmartDriveComau 800L, centrum obróbcze powstałe w odpowiedzi na potrzeby sektora motoryzacyjnego, w którym wymagana jest coraz szybsza, bardziej precyzyjna i elastyczna obróbka mechaniczna. SmartDriveComau 800L to poziome centrum obróbcze, które jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby produkcyjne zakładów przemysłowych i które może pracować zarówno jako urządzenie niezależne, jak i w połączeniu z innymi urządzeniami na linii produkcyjnej o wysokiej elastyczności. Obrabiarka ta, będąca najmłodszym produktem w gamie Powertrain Machining & Assembly firmy Comau, to nowa generacja modelu już dobrze znanego na rynku, ale dysponująca lepszymi parametrami.

Liczne zalety modelu SmartDriveComau 800L uzyskano dzięki zastosowaniu silników liniowych. Wśród wspomnianych zalet należy podkreślić zwłaszcza bardziej konkurencyjny czas cyklu dzięki wysokiej szybkości obróbki oraz zapewniona nawet pięciokrotnie wyższa dokładność w czasie w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem śrubowym. Taki tryb operacyjny pozwala na zmniejszenie również liczby wymaganych centrów obróbczych, a w konsekwencji redukcję kosztów na obrobiony produkt. Jednocześnie możliwe jest także ograniczenie zajmowanej przez maszyny powierzchni, co pozwala na zoptymalizowanie układu fabryki.

Ponadto dzięki interpolacji kołowej SmartDriveComau 800L zapewnia niezwykle elastyczne procesy obróbcze. Można nim wykonywać obróbki polegające na rozwiercaniu o zróżnicowanej średnicy, korzystając z tylko jednego narzędzia o wysokiej prędkości, a w konsekwencji oszczędzając zarówno koszty, jak i czas.

Fot. Comau

Fot. Comau

W porównaniu z wcześniejszymi modelami SmartDriveComau 800L zaprezentowano na rynku w nowej, bardziej ergonomicznej odsłonie, aby zapewniać jeszcze prostszą i szybszą obsługę oraz utrzymanie. Poza tym dzięki specjalnej ikonie „get help” interakcja z maszyną jest teraz jeszcze bardziej intuicyjna dla operatora, który z łatwością może interpretować, a wręcz wyprzedzać jej wymogi. W ten sposób można znacznie skrócić czasy wymagane na diagnostykę oraz zoptymalizować produkcję.

W odpowiedzi natomiast na rosnące zapotrzebowanie rynku pod względem procesów obróbki o niskim wpływie na środowisko oraz w celu zachowania zgodności z metodologią obróbki przewidzianą przez Lean Manufacturing SmartDriveComau 800L dostępny jest również w wersji MQL Minimum Quantity Lubrication. Przewiduje ona proces polegający na rozpylaniu oleju i powietrza przez narzędzie zamiast płynu chłodzącego w celu zapewnienia smarowania w ramach operacji cięcia, jak miało to miejsce w modelu tradycyjnym. Dzięki nowemu designowi kabiny obróbczej SmartDriveComau 800L umożliwia także skuteczniejsze odprowadzanie wiórów, a system zasysania i filtrowania powietrza zapewnia większą czystość wewnętrzną. Ponadto proces MQL obejmuje zintegrowany system monitorowania temperatur obrabianego elementu oraz samej maszyny, który zapewnia wyższą jakość procesu i całkowitą zgodność obrabianej części.
SmartDriveComau 800L ma zapewnić również użytkownikom znaczne oszczędności pod względem kosztów zużywanej energii dzięki pakietowi rozwiązań technicznych, które umożliwiają zmniejszenie zapotrzebowania na energię aż o 15% w porównaniu z poprzednią wersją.

Dwudziestoletnie już doświadczenie w realizacji systemów automatyki przemysłowej, a także ponad 2300 zainstalowanych na całym świecie centrów obróbczych z silnikami liniowymi, sprawia, że Comau może obecnie oferować się na rynku jako strategiczny partner w dostarczaniu systemów obróbczych przeznaczonych dla dowolnej branży przemysłu wytwórczego. Ta wielonarodowa firma z Turynu dysponuje ugruntowaną wiedzą, która pozwoliła jej opracować najnowsze wersje centrów obróbczych SmartDriveComau 800L, nie tylko optymalizując i poprawiając parametry pojedynczego centrum obróbczego, lecz także wzmacniając logistykę związaną z jego instalacją i obsługą w zakładach klientów.

Poszczególne interfejsy oprogramowania oraz komponenty maszyny, systemy transportu i załadunku oraz rozładunku zostały bowiem przeprojektowane tak, aby skrócić czas przygotowania nowej konfiguracji linii i dostosowania jej. Korzyści są ewidentne: w przypadku systemów Comau, w które włączono nowy SmartDriveComau 800L, Overall Equipment Effectiveness, czyli ogólny współczynnik efektywności układu, uległ poprawie o 5% w porównaniu z ofertą konkurencji.