Polnord w I kw. 2016 r. odnotował wzrost przychodów i zysku netto rdr

W pierwszym kwartale 2016 r. Polnord SA wypracował 69,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 66,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,7 proc rdr. Zysk netto wyniósł w tym okresie 183 tys. zł w porównaniu do 178 tys. zł straty netto rok wcześniej. Spółka przygotowuje do realizacji kolejne projekty.
Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł w I kwartale 2016 r. 2,2 mln zł w porównaniu do 7,4 mln zł w I kwartale 2015 r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w tym okresie 7,3 mln zł, podczas gdy koszty finansowe zredukowano do 4,3 mln zł (tj. o 2,3 mln zł rdr).

Fot. Polnord

Fot. Polnord

Wyniki Grupy Polnord w I kwartale 2016 roku są zgodne z założeniami zarządu i stanowią potwierdzenie efektywności przyjętej strategii. Pierwszy kwartał upłynął pod znakiem przygotowania projektów. W kolejnych okresach czeka nas intensyfikacja prac związanych ze wprowadzaniem do realizacji kolejnych inwestycji i dalsza optymalizacja kosztów działalności Grupy, co wpływać będzie pozytywnie na wyniki finansowe Polnordu w kolejnych latach – mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Polnord

Na wynik Grupy Kapitałowej Polnord w I kwartale 2016 r. złożyło się 301 lokali przekazanych klientom, w tym 38 lokali wydanych przez współkontrolowane przez Polnord SA: Grupę Kapitałową Fadesa Polnord Polska oraz Semeko Aquasferę (według danych ważonych udziałem Polnord w poszczególnych spółkach). Ważona sprzedaż lokali Grupy Polnord wyniosła w tym okresie 277 szt.
W I kwartale 2016 r. Grupa uruchomiła realizację 2 projektów: w Chabrowym Wzgórzu w Kowalach koło Gdańska w I etapie powstaną 152 mieszkania, a VIII etap Ostoi Wilanów, realizowany przez Fadesę Polnord Polska obejmie kolejne 23 lokale. Oba projekty zostaną oddane do użytkowania w II połowie 2017 r. Zgodnie z ogłoszoną strategią do końca br. Polnord planuje uruchomienie inwestycji w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu.