Mikroorganizmy w służbie ekologii

Mikroorganizmy w służbie ekologii

16/12/2011
|
Kategoria: Zielona Marka

Tym, co czyni produkty z mikroorganizmami niezwykłymi, jest kombinacja mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych. Mikroorganizmy tlenowe potrzebują do życia tlenu, a organizmom beztlenowym jest on niepotrzebny. Naukowcy przyjmowali za pewnik zasadę, że te dwa rodzaje mikroorganizmów nie mogą funkcjonować wspólnie w tym samym środowisku, ponieważ potrzebują diametralnie różnych warunków dla swojego rozwoju i przetrwania. Jednak w naturze obydwie te grupy występują w glebie.

Przed wynalezieniem Preparatu EM™ zakładano, że mikroorganizmy tlenowe są „dobre”, a beztlenowe są „złe”. Taka koncepcja jest jednak błędna. Obydwie grupy zawierają substancje biochemiczne zarówno wywołujące choroby, jak i osłabiające przebieg rozwoju chorób. Efektywne Mikroorganizmy™ zwalczają drobnoustroje, wywołujące objawy chorobowe gleby i roślin.

Zarówno mikroorganizmy tlenowe, jak i beztlenowe posiadają wspólną cechę: zdolność przetwarzania substancji organicznych w antyoksydanty – związki przeciwdziałające procesom utleniania (takim, jakie występują np. podczas korozji metali oraz gnicia związków organicznych). Z tego względu są bardzo pożyteczne poprzez wspomaganie warunków zdrowotnych gleby, roślin i zwierząt.

W świecie mikroorganizmów istnieją różne grupy obejmujące niewielką grupę dominujących „efektywnych” mikroorganizmów oraz małą grupę dominujących „szkodliwych” mikroorganizmów. Największą grupę stanowią mikroorganizmy-konformiści, które w zależności od rozwoju sytuacji w „mikroświecie” stają się stronnikami jednej z wymienionych wcześniej grup dominujących.

Dwie grupy dominujących mikroorganizmów toczą ze sobą walkę w celu uzyskania dominującej pozycji. Miliony pozostałych mikroorganizmów śledzą wyniki tej walki, stojąc na uboczu i obserwując, która grupa odniesie zwycięstwo. Wówczas albo przyłączają się do zwycięzców jako oficjalni sojusznicy, albo przyłączają się do nich, udając ich kuzynów.

Szkodliwe mikroorganizmy stanowią w chwili obecnej rosnącą grupę mikroorganizmów glebowych i stanowią duży procent wszystkich mikroorganizmów w glebie. Sytuacja ta jest spowodowana wieloma czynnikami, między innymi długotrwałymi uprawami monokulturowymi, zbyt mało urozmaiconym płodozmianem, zbyt intensywnym nawożeniem nawozami syntetycznymi, stosowaniem w dużych ilościach chemicznych środków ochrony roślin, stosowaniem niewłaściwych metod uprawy gleby, zastosowaniem zbyt ciężkiego sprzętu rolniczego oraz pozostawieniem powierzchniowej warstwy gleby bez zastosowania metod chroniących ją przed erozją.

Innymi czynnikami wpływającymi na wzrost liczebności szkodliwych mikroorganizmów w glebie są zanieczyszczenia powodowane przez transport drogowy i ścieki asenizacyjne z gospodarstw domowych. Wszystkie wspomniane powyżej czynniki, działając łącznie, tworzą niesprzyjające warunki dla gleby, jakości żywności oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Właściwe zastosowanie preparatu EM™ w rolnictwie i uprawie roślin kwiatowych, domach i ogrodach sprawi, że w środowisku naturalnym wzrośnie liczba efektywnych mikroorganizmów.

Zastosowanie

Mikroorganizmy stosuje się przy uprawach roślinnych, poprawiają strukturę gleby poprzez jej rozpulchnianie. Dodatkowo przyspieszają przetwarzanie masy organicznej w próchnicę, zwiększają możliwości magazynowania wody i wiązania azotu w glebie.
Są również stosowane w hodowli bydła, trzody chlewnej, drobiu, królików oraz wielu innych zwierząt. Mikroorganizmy poprawiają szybkość trawienia, wraz z poprawą wchłanialności składników paszy. Poprawiają również odporność zwierząt oraz ograniczają występowanie pasożytów skórnych zwierząt.
Problem ze ściekami również można rozwiązać za pomocą mikroorganizmów, które są w stanie usunąć amoniak, redukują osady z dna i ścian zbiorników, eliminując jednocześnie robactwo.
Można je również wykorzystać w domu do dezynfekcji i czyszczenia. Są najlepszą bronią przed szkodliwymi mikroorganizmami i roztoczami. Pozostaje pytanie: Kiedy Ty zaczniesz używać mikroorganizmów do swoich celów? ■