T-Mobile jako pierwsza sieć komórkowa jest Zieloną Marką

T-Mobile jako pierwsza sieć komórkowa jest Zieloną Marką

28/07/2011
|
Kategoria: Zielona Marka

Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile) jako pierwszy operator telekomunikacyjny została uhonorowana certyfikatem „Zielona Marka”. Tytuł ten jest przyznawany za promowanie i prowadzenie działań na rzecz środowiska naturalnego.


Kapituła Konkursu Zielona Marka przyznała PTC certyfikat w kategorii Technologia za energooszczędną sieć telekomunikacyjną oraz rozwiązania przyjazne człowiekowi i środowisku. Głównym celem Zielonej Marki jest promowanie firm, których działania pośrednio i bezpośrednio uwzględniają dobro środowiska naturalnego. Energooszczędność oraz przestrzeganie norm emisji były pierwszymi elementami ocenianymi przez Kapitułę. PTC posiada certyfikat ISO 14001; oznacza to, że budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej podlegają stałej kontroli realizowanej przez certyfikowane i niezależne od siebie laboratoria, i że są prowadzone zgodnie z rygorystycznymi normami. Wyniki tych badań wykazują natężenie pól nawet 1000 razy niższe od dopuszczalnego. Już na etapie projektowania obiektów telekomunikacyjnych firma uwzględnia aspekty związane z energooszczędnością, instalując m.in. energooszczędne systemy klimatyzacyjne, umożliwiające obniżenie kosztów zużycia energii nawet o 50%, czy stosując zdalne odczyty stanu liczników energii zainstalowanych w stacjach bazowych. PTC jest też organizatorem akcji proekologicznych, takich jak „Recykling w Erze – Pomóż Ziemi!”. Zachęca ona klientów do przekazywania zużytych telefonów oraz akcesoriów do firmy w celu poddania ich recyklingowi lub utylizacji w bezpieczny dla środowiska sposób. Promowanie elektronicznych faktur wśród abonentów przyczyniło się w znacznym stopniu do ograniczenia zużycia papieru. Firma propaguje również proekologiczne zachowania wśród pracowników, stosując elektroniczny obieg dokumentów oraz wydając magazyn pracowniczy na papierze pochodzącym z recyklingu.