System do zarządzania personelem i jego bezpieczeństwem

Kategoria: Zarządzanie i HR

System TIMATE po dwuletnim programie pilotażowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest gotowy do komercyjnych wdrożeń. Jego twórcy znaleźli inwestorów i udoskonalili swój produkt zgodnie ze wskazówkami użytkowników testowych. Dziś mają już pierwszych klientów. To jeden z nielicznych polskich wynalazków opracowanych przez startup, który z sukcesem doszedł do etapu komercjalizacji.

O TIMATE zrobiło się głośno dwa lata temu, kiedy podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji, urządzenie zostało docenione i nagrodzone złotym medalem INTARG 2017 w kategorii Przemysł.

System pozwala na nowoczesną i automatyczną rejestrację czasu pracy, działa bez angażowania pracownika, nie zbiera wrażliwych danych i dba o bezpieczeństwo zatrudnionych. Jego sercem jest inteligentna karta wyposażona w technologię Internet of Things

Karta TIMATE

Do uruchomionego w 2017 roku programu pilotażowego zgłosiło się kilkadziesiąt firm z różnych branż.

Finalnie wybrano kilkanaście, w których testowo wdrożono rozwiązanie. Większość tych badań – finansowanych z programu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – już się zakończyła.

Jedną z firm, która sprawdziła działanie systemu był polski producent basenów i elementów SPA Firma Mazur.

Timate działa już na tyle długo w przedsiębiorstwie, że są w stanie realnie ocenić jego wartość dla prowadzonego biznesu. Firma zatrudnia dużą liczbę pracowników. Z pomocą systemu wiedzą dokładnie, co dzieje się z każdym z nich – od przyjścia aż do wyjścia z pracy.

Mając taką wiedzę, a raczej dane mogą tę pracę w końcu dokładnie mierzyć i optymalizować. W skali roku oszczędzają w ten sposób znaczące kwoty – opowiadał Piotr Mazur, właściciel firmy.

Przeprowadzone badania pilotażowe pozwoliły na dopracowanie oraz udoskonalenie systemu.

Firma wybrała już model sprzedażowy, który zakłada dystrybucję systemu poprzez partnerów. TIMATE pozostanie spółką R&D, pracującą nad nowymi rozwiązaniami i funkcjami oferowanych systemów.

– Aktualnie najważniejsze jest stworzenie mocnej sieci partnerskiej, która zapewni bardzo dobrą dystrybucję naszych produktów – najpierw w Polsce, a później także za granicą – podkreśla Sebastian Młodziński, CEO firmy.

Pierwsze komercyjne wdrożenia w dużych przedsiębiorstwach w Polsce już się rozpoczęły.

Twórcy wprowadzili między innymi możliwość pracy offline

Aktualnie system bazuje na kilku podstawowych obszarach, do których należą: mierzenie wykorzystania czasu pracy przez pracowników, bezpieczeństwo, delegowanie zadań, praca zdalna oraz strefy. Te funkcjonalności są już gotowe do wdrożeń komercyjnych.