Dlaczego warto zatrudnić Interim Managera do swojej firmy?

Dlaczego warto zatrudnić Interim Managera do swojej firmy?

17/11/2022
|
Kategoria: Zarządzanie i HR

Jaki jest pożytek z najbardziej nawet solidnej strategii, jeśli nie jest ona wdrażana taktycznie?

To pytanie zadaje sobie obecnie wiele firm – zespołów zarządzających procesami oraz samych zarządów. Ostatnie dwa lata były, mówiąc bardzo delikatnie, burzliwe, a przyszłość jest bardziej niepewna niż kiedykolwiek.

Duża część firm doskonale wykorzystała ten ostatni czas na przeprojektowanie swoich planów, aby dostosować je do tzw.”nowej normy” i odpowiedzieć na nowe zupełnie potrzeby. Strategie biznesowe, produktowe i cenowe zyskały inny format. Ogromne zmiany dotknęły Działy Obsługi Klienta, gdy okazało się, że należy zdefiniować nowe grupy docelowe oraz zweryfikować zapotrzebowanie na usługi. W efekcie powyższych czynników, pojawiła się konieczność restrukturyzacji oraz zmian w obszarze zarządzania.

Aby procesy te przebiegły sprawnie, mając na uwadze cel oraz minimalizowanie ryzyk, firmy potrzebują Najlepszych.

Czasami można ich znaleźć wewnątrz firmy, ale w obliczu wrażliwego obszaru zwolnień, które wiele firm musiało przetrwać, jedyną szansą jest pozyskanie kompetentnego zewnętrznego współpracownika ds. Zadań Specjalnych. Interim Managera, który zrozumie i połączy dwa elementy: biznesowy i rynkowy, zapewni ciągłość funkcjonowania firmy i zainicjuje procesy, które pozwolą płynąć bezpiecznie w przyszłość.

Co w sytuacji, gdy niezbędna jest zmiana na samym szczycie?

Zmiana na stanowisku kierowniczym może być wydarzeniem sejsmicznym dla każdej organizacji. Może sygnalizować poważną zmianę w kulturze firmy, jej celach i działaniach, nie mówiąc już o rozpoczęciu długiego procesu rekrutacji. Tymczasem przysłowiowy statek nie może pozostać bez kapitana, więc zapewnienie sobie kompetentnego, sprawnego Interim Managera jest niezbędne.

Krzysztof został powołany na stanowisko tymczasowego COO u dużego operatora komórkowego. Po nagłym odejściu dwóch członków C-suite, krajobraz firmowy był poligonem, trudnym do przemierzania. Równoczesne odejście dwóch kluczowych członków wyższej kadry zarządzającej, pozostawiło ogromne, niezagospodarowane pole, a duży operator komórkowy potrzebował stabilizacji. Zespół był głęboko dotknięty lukami w strukturze i potrzebna była zręczna ręka, aby ją uporządkować. Aby zapewnić natychmiastowe funkcjonowanie organizacji, Krzysztof musiał przygotować budżet, trzyletni plan biznesowy i roczny plan marketingowy oraz złożyć wewnętrzny raport komitetowi wykonawczemu. Działania te miały być przede wszystkim precyzyjne i dostosowane do długoterminowych celów firmy. Jednocześnie, wagę wyzwania przed jakim stanął Krzysztof, wzmacniał fakt potencjalnego pojawienia się na rynku nowego, agresywnego konkurenta.

Jako tymczasowy COO, Krzysztof rozpoczął od zapoznania się z zespołem. Ta faza jest kluczowa.  Przez cały czas towarzyszył zespołowi, a wprowadzając politykę otwartych drzwi, był dostępny w przypadku pytań, niezależnie od ich wagi. Zrozumienie sposobu działania zespołu, funkcjonujących modeli prognozowania oraz kluczowych czynników sprawczych, spowodowały, że mógł lepiej zrozumieć kontekst, zaproponować rozwiązania i uzyskać wewnątrz strukturalną zgodę na realizację swoich planów. Równolegle do działań operacyjnych, Krzysztofa zadaniem było opracowanie planu gry na wypadek pojawienia się nowego uczestnika na lokalnym rynku. To prawdziwa, biznesowa gra wojenna: wszak chodzi o przewidywanie działań przeciwnika, opracowanie strategii przeciwdziałania i przygotowanie działań taktycznych.

Interim Manager dzięki swojemu doświadczeniu nie tylko proponuje, ale potrafi przewidywać. Kluczem do sukcesu jest wybranie takiego scenariusza, którego wykonalność można ocenić: zrozumieć zasoby, przeszkody, które mogą istnieć, przewidzieć ich pokonanie i zrozumieć, ile czasu potrzeba na wdrożenie.

Wprowadzenie nowego systemu zarządzania umożliwiło diagnozę istniejących procesów. Stanowiło również platformę do, być może najważniejszego, czyli: stworzenia planu na przybycie nowego COO. Wnikliwa i rzetelna analiza wygenerowała szereg scenariuszy i co ważne – odpowiedzi, przygotowując organizację na szereg możliwych wariantów po jego pojawieniu się w firmie. Oprócz scenariusza organizacyjnego oraz rynkowego, przybycie nowego COO zostało wsparte przygotowaniem dedykowanego pakietu powitalnego. Tornister wiedzy? Zdecydowanie tak. Pełen wszystkich przydatnych informacji, zebranych w okresie przejściowym, w tym: odpowiednie kontakty, raporty, prognozy. Nowy COO otrzymał także kompletne informacje na temat tego, dzięki jakim narzędziom może zarządzać i utrzymywać ulepszone systemy i procedury.

Interim Manager jest zaangażowany w proces do ostatniej chwili, aby zapewnić płynność codziennych działań firmy i pełne wsparcie w procesie bezproblemowego przejścia w nową, ulepszoną rzeczywistość biznesową.