Jakość w przedsiębiorstwie produkcyjnym  – dlaczego jest taka ważna?

Jakość w przedsiębiorstwie produkcyjnym – dlaczego jest taka ważna?

23/09/2020
Kategoria: Zarządzanie i HR

Aż 74,3% konsumentów twierdzi, że jakość to czynnik decydujący o ich wyborach zakupowych. Za nim plasuje się cena i kraj pochodzenia produktu – tak wynika z badań przeprowadzonych w 2019 roku przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Nie dziwi więc fakt, że marki przywiązują szczególną wagę do jakości produkowanych towarów, budując tym samym reputację marki. Za utrzymanie stabilnej jakości i bezpieczeństwa produktu odpowiada dział jakości. Jaka jest rola działu jakości w organizacji?

Rozwój globalnego rynku sprawił, że podobne towary czy usługi oferuje wiele marek, dlatego wartością nie do przecenienia jest pozytywny wizerunek firmy. To on ma często decydujący wpływ na zakup danego produktu, jeśli konsument ma do wyboru kilka zbliżonych ofert.

Budowanie dobrej reputacji, która odzwierciedli misję i wartości marki, to wyzwanie, przed którym stoi biznes. To wieloetapowy i długi proces, na który składa się wiele czynników. Warto pamiętać, że jego istotnym elementem jest zadowolenie klienta końcowego z otrzymanego produktu. Dlatego tak ważne jest, aby każdy etap procesu wytwórczego w przedsiębiorstwie był kontrolowany.

– Spoczywa na nas duża odpowiedzialność, ponieważ stoimy na straży wymagań klienta, jednocześnie budując wizerunek marki – nasze artykuły gospodarstwa domowego świadczą o tym, jaką firmą jest Cedo. Mamy tego pełną świadomość, dlatego nasz dział jakości składa się z dwóch członów – kontroli i utrzymania jakości. Nie tylko kontrolujemy to, co znajduje się w magazynie i hali produkcyjnej – od komponentów i surowców po wyrób gotowy – ale także wprowadzamy narzędzia i metody przydatne do analizy i rozwiązywania problemów jakości. Tworzymy również dokumentację jakościową, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność wyrobu z wymaganiami prawnymi – mówi Katarzyna Molter-Gaweł – grupowy kierownik jakości i regulacji w firmie Cedo.

Aby mieć wszystko pod kontrolą
Żadna firma nie zyska na spadku jakości. Cechą dobrej organizacji jest stworzenie takich rozwiązań, które pozwolą szybko zdiagnozować problem i go naprawić, ograniczając straty jakościowe do minimum. Mimo że błędy w toku produkcji nie powinny wystąpić, nie można założyć, że się nie zdarzą – awaria maszyny, wady materiałowe czy wreszcie czynnik ludzki. Choć proces produkcji jest ściśle zaplanowany, a jego kolejne etapy regulują procedury i instrukcje, potrzebne jest nie tylko czujne oko kontrolera jakości, ale nierzadko także specjalistyczna aparatura.

– W zależności od charakteru produktu wykonujemy skrupulatne testy manualne i mechaniczne. Te ostatnie wymagają specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego – na przykład w przypadku worków na śmieci sprawdzamy grubość i wytrzymałość folii oraz odporność na rozdzieranie – mówi Katarzyna Molter-Gaweł. – Część naszej oferty to produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością, które muszą spełnić dodatkowe kryteria.

Testujemy zarówno surowce i komponenty, jak i wyrób gotowy, ale także zlecamy przeprowadzenie badań migracji w laboratoriach akredytowanych. Dzięki symulacji użytkowania wyrobu z wykorzystaniem różnych typów żywności, określonych przez regulacje prawne, mamy pewność, że żadna z substancji chemicznych z naszego produktu nie przenika do pokarmu – dodaje Katarzyna Molter-Gaweł.

Jakość – nasza wspólna sprawa
Zapewnienie wysokiej jakości produktów powinno być wspólnych celem całej organizacji. Stawianie wymagań jakościowych i konsekwentne ich realizowanie to nie tylko zadowolenie klienta i oszczędności w procesie produkcyjnym, ale także rozwój marki oraz budowanie jej renomy, na czym skorzystają wszyscy.

– Na wszystkich firmach produkcyjnych ciąży pewna odpowiedzialność – za zadowolenie, komfort użytkowania, a niekiedy nawet za zdrowie i życie klientów. W Cedo dbamy o to, aby dostarczać wartościowe produkty gospodarstwa domowego w przystępnej cenie. Nie mam wątpliwości, że troska o jakość produktu może przynieść tylko dobre efekty – podsumowuje Katarzyna Molter-Gaweł.