Jakość produkcji warto kontrolować

Jakość produkcji warto kontrolować

10/12/2012
Autor:
|
Kategoria: Zarządzanie i HR

Firmy produkcyjne stawiają przed swoimi dostawcami coraz więcej wymagań, wśród których należy wymienić wysokiej jakości komponenty dostarczane do montażu, co ważne, bez części wadliwych. W sprostaniu tym wymaganiom pomagają firmy outsourcingowe, które proponują usługi związane z kontrolą jakości lub przejęciem części procesu produkcyjnego.

Każde przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne na rynku, musi sprostać coraz większym wymaganiom stawianym przez klientów. Dotyczą one na przykład relatywnie krótkiego czasu reakcji firmy na wydarzenia z rynku, zrozumienia i spełnienia oczekiwań klienta, umiejętności dostosowania się do wahań liczby zamówień. Dlatego firmy produkujące coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, które finalnie zagwarantują gotowy wyrób o odpowiednich parametrach i właściwościach. Takim rozwiązaniem jest współpraca z zewnętrznym partnerem wyspecjalizowanym w kontroli jakości.

Dlaczego outsourcing?
Przed każdym dostawcą komponentów stawiane są bardzo wysokie wymogi jakościowe. Łatwo ich nie spełnić, a to generuje spore koszty. Wystarczy na przykład nagły wzrost zamówień, aby proces produkcyjny się skomplikował. W sytuacji, gdy klient otrzymuje dostawę niezgodną z zamówieniem, a części i komponenty nie mogą zostać użyte w dalszym procesie montażowym, zakład produkcyjny musi liczyć się z ryzykiem zatrzymania linii montażowej. I tutaj ważną rolę odgrywają zewnętrzne firmy zajmujące się kontrolą jakości, m.in. selekcją, naprawą i sortowaniem części, komponentów oraz wyrobów gotowych do montażu. Firma taka jak Exact Systems przeprowadza selekcję części w celu zabezpieczenia swojemu klientowi ciągłości produkcji. Standardowy czas, jaki firma outsourcingowa potrzebuje na przystąpienie do pracy, nie przekracza nawet 60 minut.

Kontrola na czterech etapach
Proces kontroli możemy podzielić na cztery podstawowe etapy. Pierwszy z nich rozpoczyna się od przyjęcia zlecenia. By przebiegało ono sprawnie, do obsługi każdego klienta przydzielony jest koordynator – osoba odpowiedzialna za przyjęcie zlecenia oraz rozpoczęcie akcji w ciągu 60 minut od momentu zgłoszenia. Krótki czas reakcji eliminuje ryzyko zatrzymania linii montażowej klienta ze względu na brak zgodnych komponentów lub opóźnianie wysyłki, w przypadku gdy przedmiotem zlecenia są wyroby gotowe. Etap drugi to realizacja zlecenia, która odbywa się po ustaleniu szczegółów z klientem. Jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie do sposobu wykonania zlecenia lub nieprzewidywalne okoliczności (np. wykrycie kolejnej wady), następuje konsultacja z klientem bądź czasowe przerwanie realizacji zlecenia aż do momentu wyjaśnienia niezgodności.

Bezpośrednio po wykonanym zleceniu następuje przekazanie klientowi komponentów/detali. Każda partia elementów po kontroli jest odpowiednio oznaczona, aby późniejsza ich identyfikacja nie sprawiała trudności. W tym momencie kończy się etap trzeci. Ostatnim elementem – czwartym – jest raportowanie wyników. Klientowi zostaje przedstawiony raport dzienny ze szczegółowymi informacjami o efektach zlecenia. Dodatkowo wyniki prac wykonywanych dla klientów wprowadzane są do systemu raportowania on-line EXTRANET. Dzięki temu zarówno klient, jak i dostawca mają wgląd w wyniki prac zleconych przez internet.

Korzyści z outsourcingu
Lista korzyści ze współpracy z firmą outsourcingową wykracza poza działania doraźne. Po pierwsze, zewnętrzny partner zapewnia kompleksową obsługę związaną ze świadomym sterowaniem jakością procesu produkcyjnego. Często zdarza się tak, że wyniki jego pracy stanowią pierwszą szczegółową analizę wadliwości produkcji, która – jak każde odstępstwo od normy – musi zostać opisana, a następnie wyeliminowana. Po drugie, praca wykonywana przez kontrolerów jakości pozwala dostawcom uniknąć kosztów związanych z błędnie zrealizowanym zamówieniem oraz umożliwia wywiązanie się z umowy. Istotne jest również to, że firmy specjalizujące się w kontroli jakości uczestniczą w procesie rozwoju dostawców i mobilizowaniu ich do poprawy jakości swojej produkcji, co przekłada się na dostarczenie zgodnych ze specyfikacją jakościową części na linię produkcyjną.

Popyt na outsourcing rośnie w Polsce i za granicą
Outsourcing kontroli jakości części i komponentów popularność zdobywa nie tylko na rynku automotive, co potwierdza różnorodność projektów realizowanych przez Exact Systems. Firma od 2004 r. współpracuje m.in. z zakładami zajmującymi się produkcją wielkoseryjną w branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Dodatkowo firma otworzyła swoje przedstawicielstwa już w sześciu państwach: w Polsce, w Czechach, w Niemczech, na Słowacji, w Turcji, w Rumunii i w Rosji. Popyt na outsourcing kompleksowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości rokrocznie rośnie. Większość firm działających na rynku dąży do uelastycznienia swojego biznesu tak, aby szybciej i łatwiej reagować na czynniki zewnętrzne i ograniczyć niepotrzebne koszty. Stąd w Exact Systems od kilku lat mamy ręce pełne pracy w otwartych już spółkach, a jednocześnie cały czas prowadzimy rozmowy dotyczące nowych możliwości współpracy.