ZM Ropczyce zainwestowały 1,1 mln euro farmę fotowoltaiczną o mocy 1,7 MW

|
Źródło informacji: ZM Ropczyce SA

Producent materiałów ogniotrwałych właśnie uruchomił farmę fotowoltaiczną o mocy 1,7 MW. Wyprodukowana energia w całości będzie zużywana na własne potrzeby produkcyjne. Spółka planuje kolejne inwestycje w OZE.

Ropczycka spółka od lat prowadzi intensywne działania zmierzające do jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Firma jest mocno zaangażowana w ochronę otaczającej przyrody, zdrowia i życia ludzi oraz łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Jednym z ostatnich przedsięwzięć proekologicznych jest uruchomiona farma fotowoltaiczna o mocy 1,7 MW na terenie zakładu w Ropczycach. Energia elektryczna z farmy jest energią odnawialną, a jej produkcja jest całkowicie neutralna dla środowiska. Koszt inwestycji to 1,1 mln euro.

Energię z farmy fotowoltaicznej w całości zużywamy na własne potrzeby produkcyjne. Przy średnim dziennym zapotrzebowaniu zakładu na energię elektryczną farma pozwala na chwilowe – 50-70-proc. pokrycie zużycia. Średnioroczna szacowana produkcja energii z PV wyniesie około 1700 MWh, co pozwoli na pokrycie około 9 proc. zapotrzebowania energii przez zakład w Ropczycach w ciągu roku – wskazuje Józef Siwiec, prezes zarządu ZM Ropczyce SA.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania spółki oparta jest na zasadach zrównoważonego rozwoju. Ma na celu zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających ograniczenie i nadzorowanie wpływu działalności gospodarczej na jej otoczenie.

Dzięki inwestycji we własną farmę fotowoltaiczną przyczyniamy się do spadku emisji gazów cieplarnianych w skali lokalnej, jednocześnie poprawiając efektywności wykorzystania energii poprzez zagospodarowanie na własne potrzeby produkowanej energii elektrycznej bez strat przesyłowych. Do tego dochodzi zmniejszenie kosztów zakupu oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii dla firmy. Korzyści z takich przedsięwzięć jest dużo, dlatego planujemy kolejne inwestycje w OZE – dodaje Józef Siwiec.

W 2021 roku firma uruchomiła instalację wysokosprawnej kogeneracji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła o całkowitej mocy na poziomie 2,3 MWe. Dzięki temu poprawiła się efektywność gospodarki energetycznej oraz zmniejszyły się koszty operacyjne w obliczu wysokich cen energii elektrycznej. Na realizację tej inwestycji Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko (POIŚ 1.6.1 Wysokosprawna kogeneracja). Całkowity jej koszt wyniósł 9 mln zł.

Fot. ZM Ropczyce

Fot. ZM Ropczyce