Wyniki ZM Ropczyce najlepsze od siedmiu lat

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z danych finansowych za pierwsze trzy kwartały producenta materiałów ogniotrwałych – skonsolidowane przychody spółki osiągnęły poziom 202,9 mln zł. Jest to wzrost o 16,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Jednocześnie zysk operacyjny firmy wyniósł 15,2 mln zł (wzrost o 13,8%), a EBITDA 25,1 mln zł (wzrost o 9,7%).

– W ostatnich miesiącach obserwujemy istotne zmiany w naszej branży na rynku światowym. Wprowadzenie zaostrzonej polityki środowiskowej w Chinach, poprzez chwilowe zamknięcie kopalń, istotnie wpłynęło na wzrost cen oraz na okresowe zmniejszenie dostępności podstawowych dla branży surowców do produkcji wyrobów ogniotrwałych. W rezultacie ceny wyrobów po latach presji kosztowej zaczęły ponownie rosnąć, a rynki wykazują wzrost elastyczności w zakresie podziału wyższych kosztów logistyki i dostaw. Staramy się wykorzystać ten okres pozytywnie, rozwijając sprzedaż na rynkach zagranicznych – mówi Józef Siwiec, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce.
ropczyce
Duży wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki miała sprzedaż w segmencie hutnictwa żelaza i stali. Wyniosła ona 110,7 mln zł (wzrost o 22%). Duży udział w wypracowanych zyskach (pomimo spadku o 17% w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 roku) miał sektor hutnictwa metali nieżelaznych z 34,6 mln zł przychodu.

Duże znaczenie miał także w tym kontekście przemysł cementowowapienniczy z 34,4 mln zł przychodu (wzrost o 21%). Warto zwrócić uwagę na fakt, że największą dynamiką sprzedaży charakteryzował się segment hutnictwa szkła, dla którego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 mln zł (wzrost o 322%).

Jak podkreśla Józef Siwiec: – Nasza strategia dywersyfikacji branżowej, produktowej i geograficznej przynosi efekty. Hutnictwo żelaza i stali w Polsce odnotowało 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystujemy ten fakt systematycznie rozwijając zakres sprzedaży w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych. Natomiast spadek sprzedaży w segmencie metali nieżelaznych wynikał z wysokiej bazy z ubiegłego roku, kiedy realizowaliśmy duży projekt w kraju oraz z przesunięć terminów realizacji. Jeżeli chodzi o hutnictwo szkła, to widzimy duży potencjał w tym segmencie. Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży wynika z intensywnie rozwijanej współpracy z naszymi odbiorcami w Europie Zachodniej. Potrafimy odnaleźć się w każdym otoczeniu gospodarczym. Bacznie analizujemy rynek i szukamy swoich szans. Jak dotychczas z pozytywnym skutkiem.