Zamet Industry: 20% wzrost przychodów

Zamet Industry: 20% wzrost przychodów

18/05/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Należący do Grupy TDJ producent wielkogabarytowych maszyn i urządzeń, m.in. na potrzeby sektora offshore (w tym urządzeń na platformy wiertnicze, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzeń dźwigowych, przeładunkowych oraz maszyn dla górnictwa i energetyki), wygenerował w trakcie pierwszych trzech miesięcy tego roku przychody na poziomie 54,6 mln zł. Jest to wzrost o 20% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Jak informuje spółka na wzrost skonsolidowanych przychodów Zamet Industry w pierwszych trzech miesiącach tego roku znacząco wpłynął wzrost przychodów w segmencie maszyn dla pozostałych przemysłów, które były wyższe o 152,6% w porównaniu z przychodami z tego segmentu w pierwszym kwartale 2014 roku. Wzrost przychodów o 0,6 mln zł, (o 1,9% więcej niż w 2014 roku) został odnotowany także w segmencie maszyn dla rynku ropy i gazu. Udział tego segmentu w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 53,4%.

– Pierwszy kwartał 2015 roku był dla Zamet Industry okresem, w którym podjęliśmy kolejne, ważne kroki w celu dalszego rozwoju Grupy Zamet. W efekcie wielomiesięcznej, wytężonej pracy zespołu, rozpoczęliśmy współpracę z Aker Solutions w zakresie dostaw podwodnych konstrukcji do wydobycia ropy dla projektu Kaombo, inwestycji francuskiego koncernu energetycznego Total, realizowanej u wybrzeży Angoli i mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się rozwijać – mówi Jan Szymik, Prezes Zarządu Zamet Industry SA. I dodaje: – Ponadto podjęliśmy konkretne działania w kierunku akwizycji zakładu Fugo w Koninie. W tym zakresie uzgodniliśmy korzystne dla spółki warunki nabycia tego zakładu przez Zamet Industry S.A., które następnie zostały przyjęte przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Akwizycja ma nastąpić w wybranym przez Zamet Industry, najbardziej optymalnym dla tej spółki momencie, jednak nie później niż do końca 2017 roku. Przejęcie FUGO pozwoli umocnić naszą pozycję na rynkach wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn dla polskich i zagranicznych odbiorców.