Politechnika Rzeszowska wprowadziła zajęcia realizowane w wirtualnej rzeczywistości

|
Źródło informacji: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Kategoria: Wiadomości z kraju

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyły się pilotażowe zajęcia realizowane w wirtualnej rzeczywistości. Zajęcia były przeznaczone dla studentów kierunku inżynieria i analiza danych w ramach przedmiotu „elementy logiki i arytmetyki komputerów”.

W ramach zajęć studenci mieli za zadanie wykonać ćwiczenia laboratoryjne w specjalnie przygotowanym wirtualnym środowisku. W tym celu przygotowano dedykowane oprogramowanie, które zapewnia zarówno sprawdzenie już zdobytej wiedzy, jak i rozwój nowych umiejętności studentów.

Laboratorium oparte na wirtualnej rzeczywistości składa się z trzech modułów obejmujących realizację układów z wykorzystaniem bramek logicznych, minimalizację siatek Karnaugh oraz projektowanie układów z wykorzystaniem multiplekserów. Mimo że oprogramowanie stanowi jeden zintegrowany system, każdy z zaimplementowanych modułów ćwiczeniowych to niezależny komponent procesu dydaktycznego. Biorąc pod uwagę duży potencjał technologii opartych na wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości, przewiduje się, że taka forma kształcenia może w najbliższym czasie znacznie zyskać na znaczeniu.

Dedykowane rozwiązanie oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości rozwijane jest w ramach realizowanego na uczelni grantu pn. „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej” z programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a kwota finansowania to 11 999 900 zł.

Zespół odpowiedzialny za opracowanie systemu tworzą dr inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. PRz oraz mgr inż. Mateusz Salach z Zakładu Systemów Złożonych, a także studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz członkowie Rzeszowskiej Grupy IT: Marcin Witek, Alicja Nikodem, Hubert Wójcik.

Fot. Norbert Cierpicki, Politechnika Rzeszowska

Fot. Norbert Cierpicki, Politechnika Rzeszowska

Fot. Norbert Cierpicki, Politechnika Rzeszowska

Fot. Norbert Cierpicki, Politechnika Rzeszowska