Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 4,1 procent

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 4,1 procent

20/02/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu była w styczniu 2014 roku o 4,1 procent wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku. W większości działów przemysłu – w 24 spośród 34, zanotowano wzrost. Szczególnie duży był on w produkcji mebli (o 16,2 procent), a także innych surowców niemetalicznych (o 14,4 procent). Jednocześnie jednak największy spadek sprzedaży zanotowano w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego (o 7,5 procent). Zmniejszyła się także produkcja przedsiębiorstw budowlanych (o 3,9 procent).

Analitycy Ministerstwa Gospodarki prognozują, że w lutym wzrost produkcji przemysłowej w dalszym ciągu powinien mieć tendencję wzrostową i osiągnąć poziom ok. 4,5 procent. Jednocześnie w pierwszym kwartale tego roku powinien on się ukształtować na poziomie pięciu procent.