Mangata Holding przebiła 1 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022

|
Źródło informacji: Mangata Holding
Kategoria: Wiadomości z kraju

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa działająca w segmentach produkcji podzespołów i komponentów dla motoryzacji, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 1,05 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 32,8% w porównaniu z 2021 r. Rentowność sprzedaży brutto w raportowanym okresie wyniosła 24,3%. EBITDA Grupy osiągnęła wartość 168 mln zł (wzrost o 29,2% r/r). Z kolei skonsolidowany zysk netto wyniósł 95 mln zł (wzrost o 32,5% r/r).

Największy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży wypracował segment elementów złącznych, +51% r/r, osiągając wartość 244 mln zł.

– Pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu ekonomicznym Grupa zanotowała rekordowe wyniki, jednocześnie zachowując bezpieczną pozycję gotówkową oraz bezpieczny poziom zadłużenia. Ubiegły rok był pełen wyzwań, w obszarach zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym oraz społecznym. Wojna w Ukrainie i jej skutki, wzrost cen surowców, zakłócenia w funkcjonowaniu łańcucha dostaw, inflacja czy kryzys energetyczny to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzyliśmy się w 2022 r. Holding skutecznie im sprostał, właściwie ukierunkowując bieżące działania operacyjne oraz strategię biznesową organizacji – mówi Leszek Jurasz, prezes zarządu – dyrektor generalny spółki Mangata Holding. – Nasze działania mające na celu rozwój skali działalności holdingu oraz dywersyfikację geograficzną sprzedaży przynoszą bardzo dobre efekty. Pomimo nadal niepewnego i zmiennego otoczenia Grupa zaraportowała ponad 1 mld zł przychodów ze sprzedaży. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że obecnie jesteśmy jeszcze silniejszą organizacją niż przed zawirowaniami, jakie przyniósł nam ubiegły rok – dodaje prezes.

W 2022 r. holding wypracował wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Segment podzespołów i komponentów dla motoryzacji – największy w Grupie pod względem osiąganych przychodów – odnotował wzrost na poziomie 28% r/r, do wartości 594,6 mln zł. Złożyły się na to przychody zarówno z branży automotive (komponenty do samochodów osobowych i ciężarowych), jak i z branży maszyn rolniczych. Wpływ na wzrost przychodów miały w głównej mierze indeksacje cenowe wynikające z podwyższenia cen materiałów. Holding stopniowo dostosowuje działalność w tym segmencie do transformacji związanej z elektryfikacją pojazdów.

– Po spadku sprzedaży samochodów w latach 2020-2022, oczekujemy powrotu na ścieżkę wzrostową już w 2023, o co najmniej 6-8% i kontynuowanie wzrostu w kolejnych latach, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor elementów dla motoryzacji.  Monitorujemy segment aut elektrycznych, który rośnie niezwykle dynamicznie, a w kolejnych latach tylko przyśpieszy, wypierając samochody z napędem tradycyjnym. Jako Mangata Holding skutecznie odpowiadamy na zmiany rynkowe oraz oczekiwania klientów – mówi Leszek Targosz, członek zarządu – dyrektor ds. strategii rynkowej spółki.

Sprzedaż w segmencie elementów złącznych wyniosła 243,6 mln zł, co stanowi wzrost o 51% r/r. Wynik ten to przede wszystkim efekt zwiększonego popytu rynkowego. Holding odnotował istotny wzrost zapotrzebowania na wyroby dla branży górniczej, ze względu na ożywienie w tym sektorze (większe zapotrzebowanie na surowiec krajowy). Na wzrost przychodów ze sprzedaży w tym obszarze wpłynęły również podwyżki cen stali, które dzięki odpowiednim mechanizmom indeksującym przekładane są na ceny wyrobów. Dodatkowym wsparciem było ograniczenie importu do Europy wyrobów z Chin (cła antydumpingowe).

Segment armatury i automatyki przemysłowej wypracował 210,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o prawie 30% w porównaniu z 2021 r. Pomimo ograniczenia sprzedaży na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy sytuacja rynkowa w segmencie jest stabilna. Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej oraz geograficznej umożliwił rozwój alternatywnych kierunków sprzedaży. Wzrost przychodów w tym segmencie jest efektem zarówno podwyżki cen materiałów, jak i wzrostu wolumenowego.

Mangata Holding zanotowała wzrost sprzedaży na większości obsługiwanych rynków zagranicznych. Głównymi kierunkami wśród krajów Unii Europejskiej są Niemcy, Finlandia oraz Czechy. W gronie kluczowych odbiorców pozostają również klienci z USA oraz Szwajcarii.

Linki do raportów:

Raport okresowy za 2023 r. Grupy Mangata Holding: https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=417721

Raport bieżący – Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 wraz z oceną Rady Nadzorczej: https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=417734&title=Wniosek+Zarz%C4%85du+dotycz%C4%85cy+przeznaczenia+zysku+netto+za+rok+obrotowy+2022+wraz+z+ocen%C4%85+Rady+Nadzorczej.