Wirbet w strukturach Radpolu

Wirbet w strukturach Radpolu

02/12/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Radpol SA wyraziło zgodę na  włączenie Wirbetu do spółki. – Integracja obu podmiotów to kolejny krok w kierunku modelu spółki wielozakładowej. Związki kapitałowe pomiędzy Radpolem a Wirbetem są tak znaczące, że racjonalne i ekonomicznie uzasadnione jest funkcjonowanie jako jedna spółka zarządzająca kilkoma fabrykami. Efektem połączenia ma być maksymalizacja efektów synergii, uproszczenie struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych oraz obniżenie kosztów – mówi Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol SA. Z tego względu, że Radpol jest właścicielem wszystkich akcji Wirbetu, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego Radpolu. W związku z tym nastąpi przeniesienie całego majątku Wirbetu, wycenionego na koniec września 2014 roku na blisko 22,36 mln zł.

Grupa Radpol specjalizuje się w wytwarzaniu i dostawie zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Wirbet SA jest producentem rozwiązań z zakresu napowietrznych linii przesyłowych. W ofercie spółki znajdują się słupy energetyczne, trakcyjne, oświetleniowe oraz reklamowe, a także szeroka gama elementów konstrukcyjnych.