W Kielcach rozpoczęły się targi budownictwa drogowego

W Kielcach rozpoczęły się targi budownictwa drogowego

15/05/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Targi Kielce zainaugurowały cztery wystawy branży budownictwa drogowego. W trakcie wystaw AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO – TIL, do 17 maja ok. 400 firm z 21 krajów świata prezentować będą najnowocześniejszy sprzęt, maszyny, rozwiązania technologiczne i produkty służące do budowy dróg i utrzymania już istniejącej sieci drogowej. Impreza zapoczątkowana została w środę w trakcie sesji, której uczestnikami byli m.in. Ewa Borucka – Tomala, Dyrektor Generalny GDDKiA, Cezary Grabarczyk – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Żmijan – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawiciele władz lokalnych i instytucji wspierających targi.

W jej trakcie Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan stwierdził – Europejska gospodarka musi konkurować z gospodarkami światowymi. By temu sprostać muszą być prowadzone działania, które realizowane są między innymi tutaj, w Kielcach. To tutaj spotykają się ludzie stojący na pierwszej linii rozwoju gospodarczego, naukowego, innowacyjności… Organizowane w Targach Kielce konferencje, seminaria, spotkania przedsiębiorców temu właśnie służą już od 20 lat. To miejsce ma ugruntowaną pozycję nie tylko w Polsce i Europie, ale z całą pewnością również w świecie.

Pierwszego dnia targów przyznano także nagrody “Polskie Drogi XXI” przyznawane przez „Polskie Drogi” wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Otrzymali je: w kategorii firma Zakład Usług Brukarskich ADROG – za remont nawierzchni Rynku Starego Miasta Oraz ulic Piwnej i Szeroki Dunaj w Warszawie; w kategorii rozwiązanie służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego APM Konior Piwowarczyk Konior – za multimodalny system zarządzania Ruchem drogowym; w kategorii administracja drogowa Miasto Toruń – za realizację mostu przez Wisłę; osobowość w drogownictwie w 2014 – prof. Jan Biliszczuk, wyróżniony za dorobek zawodowy przyczyniający się do rozsławienia polskiego mostownictwa w świecie.