Velvet CARE inwestuje ponad 360 mln zł w rozbudowę, automatyzację i rozwój procesów magazynowych

|
Źródło informacji: Velvet CARE
Kategoria: Wiadomości z kraju

Velvet CARE niedawno poinformował o planowanej znaczącej rozbudowie i dalszej automatyzacji swojego zakładu papierniczego w Kluczach. Do końca marca 2026 roku moce wytwórcze fabryki wzrosną o ponad 30 proc., czyli o 60 tys. ton rocznie do poziomu 210 tys. ton, a powierzchnia budynków zwiększy się do poziomu około 115 tys. m2. Wartość inwestycji to 363,5 mln PLN.

Plany inwestycyjne obejmują przede wszystkim budowę kolejnej nowoczesnej maszyny papierniczej MP9. Jest to spektakularne wydarzenie – to już trzecia tego typu inwestycja, którą Velvet CARE realizuje w ciągu ostatnich 6 lat. Aby zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową dla znacząco zwiększającej się mocy wytwórczej, projekt inwestycyjny zakłada także budowę nowoczesnego automatycznego magazynu wyrobów gotowych na minimum 40 tys. miejsc paletowych. Poza tym planowana jest także rozbudowa systemu automatycznego podawania palet i wyposażenie hal przetwórczych w instalację klimatyzacji. Powstaną także dwa nowe biurowce.

Inwestycje będą zintegrowane z istniejącą infrastrukturą zakładu obejmującą obecnie 3 maszyny papiernicze, 4 magazyny i 17 linii przetwórczych, na których produkowane są papiery toaletowe, ręczniki papierowe oraz chusteczki. Moce wytwórcze zakładu wynoszą obecnie około 150 tys. ton bibułki rocznie.

Dzięki inwestycjom w nowe maszyny i urządzenia, automatyzację i rozwój procesów magazynowych, nie tylko wzrośnie skala, ale również po raz kolejny poprawi się efektywność produkcji zakładu.

Planowane inwestycje wpisują się w realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki Velvet CARE 2028 i planu wzmocnienia pozycji firmy jako lidera w branży celulozowych artykułów higienicznych w całej Europie Środkowej.

Fot. Velvet Care

Fot. Velvet Care