ERBUD konsoliduje swój biznes i łączy swoje spółki serwisowe w Polsce

Autor:
|

Działalność Grupy ERBUD w segmencie usług dla przemysłu stanowi istotny filar jej działalności. Łączny przychód tego segmentu, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wzrósł o 16% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego. Zarówno działalność krajowa, jak i zagraniczna odnotowują podobne tempo wzrostu, co świadczy o dynamicznym rozwoju biznesu Grupy na obu rynkach.

Fuzja dwóch firm serwisowych, ERBUD Industry Centrum i ERBUD Industry Południe, jest rezultatem kompleksowego procesu analizy. Stanowi odpowiedź na oczekiwania klientów, inwestorów oraz dynamicznie ewoluujące otoczenie rynkowe. Połączenie podmiotów ma na celu stworzenie jednostki o jeszcze większej konkurencyjności, gotowej skutecznie sprostać rosnącym wyzwaniom sektora.

Jak opowiada Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD – „Podjęte przed laty decyzje o wejściu w obszar serwisowy i kolejne akwizycje spółek stworzyły silną nogę biznesową w zdywersyfikowanej strukturze Grupy. Zrobiliśmy dokładny przegląd i analizę naszej działalności, porządkujemy i konsolidujemy portfolio, ujednolicamy procedury, by dzięki synergii jeszcze szybciej się rozwijać. Największą wartością naszych spółek serwisowych jest doskonały zespół inżynierów oraz specjalistów o unikatowych kompetencjach. Chcemy tworzyć im jak najlepsze środowisko pracy i wzmacniać współpracę między bliźniaczymi jednostkami, tworząc z nich docelowo jeden organizm”.

„Jesteśmy przekonani, że to strategiczne połączenie będzie sprzyjać rozwojowi obu firm, a także przyniesie korzyści zarówno klientom, jak i całemu sektorowi serwisowemu. Szanując dziedzictwo i wartości obu firm, z niecierpliwością oczekujemy na efektywną integrację. Ta konsolidacja umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału i skoncentrowanie się na najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach, zaspokajając potrzeby klientów w bardziej skoordynowany sposób” – mówi Paweł Zaorski, prezes połączonych spółek.

Firma osiągnęła znaczące sukcesy w obszarze serwisu dla przemysłu u naszych sąsiadów w Niemczech, gdzie posiada dwie spółki. W 2018 roku firma przejęła spółkę IVT z Oberhausen, a także nabyła spółkę IKR z Bitterfeld od niemieckiego giganta firmy Bilfinger. W obu przedsiębiorstwach zatrudnionych jest już ponad 500 pracowników, rozlokowanych w 6 lokalizacjach.

Fot. ERBUD

Fot. ERBUD