UOKiK skontrolował deweloperów

UOKiK skontrolował deweloperów

04/02/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał 1.162 wzorców umów sprzedaży mieszkania lub domu, a także niemal 565 prospektów informacyjnych oraz 1.239 zawartych kontraktów. Jest to pierwsza kontrola Urzędu od czasu wejścia w życie nowej Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kontrolerzy UOKiK w niemal 500 przypadkach wnieśli zastrzeżenia do postanowień umownych dotyczące tego, czy deweloperzy właściwie przestrzegają litery prawa.

Kontrola trwała od kwietnia do grudnia 2013 roku. Jej głównym celem było wyeliminowanie niekorzystnych dla konsumentów praktyk i postanowień wzorców umownych, a także weryfikacja przestrzegania przez deweloperów przepisów nowej ustawy. UOKiK skontrolował w sumie 93 przedsiębiorców, wśród których znalazło się dziewięć spółdzielni, które prowadzą działalność deweloperską. Zastrzeżenia wzbudziły praktyki 89 podmiotów, wobec których UOKiK podjął dalsze działania. W sumie kontrolerzy zakwestionowali 470 niedozwolonych postanowień umownych.