Tauron z Uniwersytetem Rzeszowskim pozyska biomasę

Tauron z Uniwersytetem Rzeszowskim pozyska biomasę

01/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka Tauron Wytwarzanie podpisała z Uniwersytetem Rzeszowskim list intencyjny, którego przedmiotem jest nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania biomasy. Podstawowym elementem współpracy ma stać się założenie i prowadzenie plantacji upraw roślin energetycznych na gruntach należących do uniwersytetu. – Wykorzystanie pod uprawę roślin energetycznych niewykorzystywanych gospodarczo terenów należących do uczelni daje nie tylko możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dzierżawy gruntów, ale ma też znacznie głębszy sens, związany z edukacją i prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem biomasy – mówi Aleksander Bobko rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Planowana wielkość obszaru upraw wynosi 50 hektarów. Jak informuje Tauron, pozwoli to na pozyskanie łącznie 28,5 tys. ton biomasy w całym cyklu życia plantacji (zbiory w okresach trzyletnich), który przewidywany jest na 22 lata. Wyprodukowana w ten sposób biomasa będzie spalana w jednostkach Tauron Wytwarzanie i pozwoli w skali roku wytworzyć energię elektryczną potrzebną do oświetlenia ponad 122 tys. gospodarstw domowych.