Szczecin: terminal Cronimetu i zakład Teleyard

Szczecin: terminal Cronimetu i zakład Teleyard

16/08/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W Szczecinie Cronimet rozpoczął budowę terminalu do przeładunku metali. Znajdować się on będzie w szczecińskim Porcie. Inwestycja ta pozwoli firmie, będącej światowym liderem w branży surowców do produkcji stali stopowych, na eksport złomu stopowego do hut znajdujących się m.in. w Hiszpanii i Finlandii. Jak informuje Urząd Miasta Szczecina, w ramach inwestycji na trzech hektarach przy Kanale Przemysłowym powstanie magazyn do składowania metali. Wybudowane będzie także 150-metrowe nabrzeże, którego głębokość wyniesie 8 metrów. Pracę w zakładzie na początku znajdzie około 30 osób. Cronimet planuje w kolejnych latach zwiększenie zatrudnienia. O lokalizację tej inwestycji Szczecin rywalizował z Rostockiem, Kłajpedą oraz Rygą.

Nie jest to jedyna inwestycja, która będzie realizowana w najbliższym czasie w Szczecinie. Rada Ministrów podjęła decyzję o powiększeniu dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych: kostrzyńsko-słubickiej i mieleckiej. Pierwsza z nich powiększy się o 115 ha, a druga o 53,4 ha. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki: w ramach kostrzyńsko-słubickiej SSE, na terenie pod Szczecinem powstanie nowy zakład spółki Teleyard i jej potencjalnych kooperantów. W sumie, na wszystkich włączonych do strefy obszarach (w sumie jest ich teraz 1,6 tys. ha) może powstać ponad 4,1 tys. miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 115 mln zł. W mieleckiej SSE budować zakłady będzie LERG-CHEM sp. z o.o. i KSO sp. z o.o. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 750 mln zł.