Śląskie w Vanguard Initiative

Śląskie w Vanguard Initiative

17/04/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W ramach Inicjatywy Awangarda Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego podpisał Deklarację Mediolańską. Na jej mocy Śląsk stał się drugim po Małopolsce polskim województwem, które weszło w skład grupy współpracy 25 regionów z 12 krajów Europy. Głównym celem działalności Inicjatywy jest wzajemne wsparcie we wdrażaniu strategii inteligentnej specjalizacji i klastrów w celu rozwijania innowacji i polityki przemysłowej. Jak informuje Województwo Śląskie współpraca polega m.in. na uzgadnianiu stanowisk i wspólnym występowaniu do instytucji europejskich czy realizacji projektów pilotażowych. Ponadto ma ona na celu wspieranie wdrażania idei Paktu Przemysłowego za pomocą rozwoju wielopoziomowych inwestycji europejskich i inicjatyw klastrowych dla pojawiających się lub przekształcających się gałęzi przemysłu. Długofalowym celem Inicjatywy jest generowanie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w priorytetowe dziedziny o znaczeniu strategicznym dla reindustrializacji.

Działanie Vanguard Initiative skierowane jest przede wszystkim do regionalnych instytucji badawczych, parków technologicznych, klastrów i organizacji gospodarczych. Organizacja, która powstała w 2013 roku, realizuje projekty wspierające odrodzenie przemysłu w Unii Europejskiej.