Zakończył się remont wielkiego pieca numer 2, w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland

Źródło informacji: ArcelorMittal Poland

Inwestycja wyniosła ponad 720 mln zł. Firma zainwestowała m.in. wymianę wyłożenia węglowego w garze pieca i wdrożyła dwa projekty badawczo-rozwojowe: zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz nowoczesna i proekologiczna, wysoka na ponad 100 metrów oczyszczalnia gazu wielkopiecowego. Dzięki modernizacji huta ograniczy swój wpływ na środowisko, w tym emisję CO2 o blisko 45 tys. ton rocznie.

– Zakres inwestycji był naprawdę „potężny”. Poza standardowymi pracami, takimi jak np. wymiana bloków węglowych, czy płyt chłodzących pancerz wielkiego pieca, gruntownie zmodernizowaliśmy instalację odpylania hali lejniczej, zabudowaliśmy nowy układ załadunku wielkiego pieca i zestawy dyszowe o zmienionej konstrukcji,  a także zainstalowaliśmy nowy system automatyki i kontroli procesu – wylicza Michał Kocot, kierownik remontu wielkiego pieca nr 2.  – Tak duże zmiany pozwoliły nam osiągnąć szereg korzyści – głównie środowiskowych, co jest  istotne nie tylko z punktu widzenia firmy, ale i naszych sąsiadów. Wdrożone rozwiązania techniczne po raz kolejny podniosły poziom bezpieczeństwa procesowego naszych instalacji – dodaje Radosław Dziedzic, dyrektor Zakładu Wielkie Piece w dąbrowskiej hucie ArcelorMittal Poland.

Dzięki budowie nowego układu chłodzenia pieca i instalacji wymienników ciepła spółka poprawiła wydajność procesu i ograniczyła uzupełnienie wody w obiegu chłodzenia zestawów dyszowych aż o 85 proc. Inwestycja pozwoliła również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o blisko 400 MWh na rok, ograniczenie emisji CO2 o prawie 45 000 ton rocznie oraz redukcję emisji pyłowych – teraz do procesu zawracanych i ponownie wykorzystanych jest ponad 18 000 ton pyłu. Zmniejszyła się też ilość wytwarzanych w procesie produktów ubocznych – aż o 70 proc. oraz poziom hałasu w obrębie instalacji.

– Stale dążymy do poprawy nie tylko wydajności naszych procesów, ale i zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko. Modernizacja wielkiego pieca nr 2 pozwoliła nam m.in. na bardziej efektywne wykorzystanie wody chłodzącej, czy gazu wielkopiecowego, który nie jest marnowany, a ponownie zagospodarowywany jako paliwo – mówi Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Doskonale wiemy, że inwestycja w nowoczesne rozwiązania i technologie umożliwi nam stopniowe przechodzenie w kierunku coraz mniej emisyjnej produkcji stali – zaznacza.

Testy rozruchowe poszczególnych elementów instalacji rozpoczęły się w drugiej połowie lipca, a wielki piec został „zadmuchany” na początku sierpnia. Codziennie na placu budowy pracowało ok. 1000 osób, a w całym przedsięwzięciu brało udział blisko 50 firm zewnętrznych. Bezpieczeństwo prac i sprawną komunikację z tak dużą grupą osób umożliwiła przygotowana wcześniej aplikacja, którą wystarczyło zainstalować na smartfonie.

– Największym wyzwaniem dla zespołu remontowego była organizacja i koordynacja pracy, zwłaszcza przy tak dużej intensywności działań prowadzonych na ograniczonym obszarze i w ścisłym reżimie czasowym. Jednak mimo tych wszystkich wyzwań remont przebiegł w sposób bezpieczny i zakończył się sukcesem – komentuje Michał Kocot, kierownik remontu. Dzięki modernizacji instalacja będzie mogła pracować przez kolejne ok. 15 lat.