Raport Deloitte: zmierzch ery etatu

Raport Deloitte: zmierzch ery etatu

23/08/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z międzynarodowych badań i raportu z nich, doradczej firmy Deloitte – „Trendy HR 2013 – elastyczność i zmiana horyzontów”, nadchodzi zmierzch ery etatu. W związku z tym przede wszystkim elastyczność zarówno pracujących, jak i pracowników, ma stać się skuteczną bronią w walce z bezrobociem. Raport wskazuje na fakt, że w tej chwili na rynkach światowych firmy działają w sytuacji ciągłej niepewności ekonomicznej, i jednocześnie możliwościami ekspansji na rynkach wschodzących. – Stąd coraz większe przywiązywanie wagi do zagadnień, którymi zajmują się działy HR i poszukiwania najbardziej utalentowanych i wyszkolonych pracowników, tzw. talentów, którzy potrafią działać w najróżniejszych warunkach i gwarantują wysoką jakość pracy dla firmy i jej klientów. Zagadnienia związane z kapitałem ludzkim na dobre weszły już do porządku obrad wielu zarządów – mówi Małgorzata Wnęk-Kolaska, Starszy Menedżer Deloitte, lider zespołu doradztwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Badania Deloitte przeprowadziło wśród przedstawicieli ponad 1,3 tys. organizacji w pięćdziesięciu dziewięciu krajach, w tym w Polsce. W ich ramach respondenci wskazali na trzynaście trendów, które najsilniej wpływają i wpływać będą na podejmowanie decyzji biznesowych oraz inicjatyw związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w firmach. W Polsce za najistotniejsze uznali oni trzy punkty ankietowe: zarządy zmieniają zasady gry w dziedzinie HR (zarządy spółek coraz częściej dostrzegają rolę oraz wpływ talentów na osiągane wyniki); reorganizacja funkcji HR w celu realizacji nowo zdefiniowanych priorytetów (firmy koncentrują się na rozwoju funkcji HR, która ma nie tylko wspierać organizację, ale również umożliwić realizację przyjętej strategii biznesowe); nadawanie marki w miejscu pracy (w tym przypadku równie ważna jak marketingowa marka danej firmy jest jej reputacja jako pracodawcy).