Postęp prac w Elektrowni Kozienice

Postęp prac w Elektrowni Kozienice

05/08/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W należącej do ENEA Wytwarzanie SA Elektrowni Kozienice trwa budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 1.075 MW. Jak dotąd, na placu budowy wbito ponad 940 żelbetowych pali, których zadaniem jest wzmocnienie gruntu. W najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace, związane z budową chłodni kominowej, kotła, i Instalacji  Odsiarczania Spalin (IOS). Obecnie na placu budowy pracuje 150 osób. Wraz z postępem prac, liczba pracowników będzie się zwiększać.

Nowy blok w Kozienicach rozpocząć ma prace w 2017 roku. W tym roku zbudowane zostaną fundamenty kotła wraz z pylonami komunikacyjnymi, a także fundamenty IOS. W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji kotła i budynku maszynowni. W kolejnych etapach ENEA zamierza przeprowadzić: instalację przygotowania wody, elektrofiltr oraz plac nawęglania. W 2016 roku planowany jest rozruch próbny nowego bloku energetycznego, który ma mieć duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.