Pomorska Dolina Wodorowa – wdrożenie innowacyjnego programu na terenie Polski

Kategoria: Wiadomości z kraju

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2, która odbyła się w dniu 1 października 2019 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni została zorganizowana po raz drugi przez Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węgłowych. Zgromadziła prawie 300 uczestników reprezentujących bardzo szerokie i różnorodne środowisko gospodarcze, naukowo-badawcze i administracji samorządowej.

W tej edycji konferencji zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

W trakcie II edycji Polskiej Konferencji PCHET o znaczeniu międzynarodowym zaprezentowano spektrum zagadnień związanych z zastosowaniem technologii wodorowych w transporcie i energetyce, dyskutowano na temat luk legislacyjnych, możliwości finansowania oraz prezentowano modele biznesowe wykorzystujące wodór jako nośnik energii.

Ogłoszony został program Pomorskiej Doliny Wodorowej, którego koordynatorem jest Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.

Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych wystąpił z inicjatywą budowy Pomorskiej Doliny Wodorowej, umożliwiającej wykorzystanie potencjału w zakresie produkcji paliw wodorowych oraz zapewnienia ich wykorzystania w szczególności w zastosowaniach transportowych.

Kluczowi partnerzy, w szczególności samorządy lokalne, w tym te zrzeszone w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz podmioty gospodarcze, takie jak Grupa Lotos S.A., PKP Energetyka S.A., Energa S.A. deklarują wolę realizacji w zakresie swoich zadań i kompetencji przedsięwzięć wnoszących wkład we wdrażanie inicjatywy tworzenia Pomorskiej Doliny Wodorowej.

Szacowany potencjał programu to co najmniej 2 000 ton wodoru rocznie oraz 15% udziału wodoru jako paliwa w transportowym miksie energetycznym województwa pomorskiego do 2030 roku.