Polska Wschodnia – kontrakty o wartości 407,2mln zł

Polska Wschodnia – kontrakty o wartości 407,2mln zł

03/07/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

970 kontraktów o łącznej wartość 407,2 mln zł, podpisanych przez firmy z 5 województw, a do tego 185 wydarzeń promujących makroregion Polska Wschodnia na całym świecie – to bilans prowadzonego przez PAIiIZ pięcioletniego Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.

Współfinansowany przez Unię Europejską Program Gospodarczej Promocji Polski Wschodniej powstał, aby zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną i pobudzić gospodarczo pięć polskich województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie, tworzących makroregion.

Od 2010 roku, kiedy za realizację programu odpowiadała PAIiIZ, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST) wzięli udział w 185 wydarzeniach o charakterze promocyjnym zorganizowanych przez Agencję, w tym: w 80 wydarzeniach targowych, 66 misjach wyjazdowych obejmujących swym zasięgiem cały świat, 8 misjach przyjazdowych, 6 wizytach studyjnych dla przedstawicieli JST, 6 forach gospodarczych oraz 8 konferencjach zagranicznych.

Z ankiety przeprowadzonej przez PAIiIZ w marcu 2015 roku wśród firm z Makroregionu wynika też, że dzięki udziałowi w programie, przedsiębiorcy z Polski Wschodniej podpisali łącznie 970 kontraktów o całkowitej wartości 407 288 656,26 zł. Efektem podpisanych umów są również inwestycje przekraczające 44,4 mln zł w sprzęt potrzebny do realizacji kontraktów czy w budowę nowych fabryk – o wartości ponad 11,4 mln zł. W ciągu pięciu lat ankietowani przedsiębiorcy zwiększyli też swój eksport o aż 43%. W tym samym czasie sprzedaż ich towarów i usług wzrosła o 20%, zanotowano też średni wzrost na poziomie 17%.

Najwięcej kontraktów zawarto w województwie lubelskim (382 kontrakty na kwotę 109,8 mln zł), natomiast województwo podkarpackie odnotowało największą łączną wartość, kontraktów opiewającą o wartość 153,6 mln zł. Liderem pod względem wartości kontraktów okazała się branża spożywcza (566 kontraktów na łączną kwotę 196 mln zł). Wśród sektorów, które finansowo najbardziej skorzystały z projektu są także: lotnictwo, przemysł maszynowy, meblowy oraz jachtowy.

Przedsiębiorcy uczestniczący w Programie Gospodarczej Promocji Polski Wschodnie zadeklarowali, że dzięki udziale w projekcie powstało 432 nowych miejsc pracy, z czego 417 w regionie.

Łączny budżet na pięcioletnią realizację Programu Promocji Polski Wschodniej przez PAIiIZ wyniósł 24 mln euro (100 mln zł).