EBI wspiera KGHM dodatkowymi 440 mln zł na inwestycje w technologie oraz w ograniczenie emisyjności

|
Źródło informacji: KGHM

Największy europejski producent miedzi KGHM Polska Miedź SA zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym aneks o możliwości udzielenia dodatkowej pożyczki w wysokości 440 mln PLN w celu finansowania planu modernizacyjnego swoich zakładów i procesów produkcyjnych. Aneks stanowi uzupełnienie istniejącej pożyczki 900 mln PLN podpisanej pod koniec 2017 r., tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy sięga 1,34 miliarda PLN.

– Zgodnie z przyjętą Strategią optymalizujemy nasze finansowanie, stawiając na efektywność i elastyczność. Podpisany dziś aneks zwiększa kwotę udzielonego finansowania do 1,34 miliarda złotych i dowodzi naszej biznesowej wiarygodności. Ta dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania realizowanych przez nas projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagwarantowania przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i stabilnej produkcji – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Andrzej Kensbok, wiceprezes KGHM ds. finansowych podkreślił, że transakcja potwierdza dobre relacje firmy z rynkiem i wpisuje się w krajową politykę finansową. – Elastyczność struktury finansowania przekłada się na dobre wyniki KGHM. Obserwujemy ogólnoświatowe tendencje i na tej podstawie prognozujemy nasz dalszy rozwój. Pozwala to na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym na optymalizację procesów produkcyjnych – dodał Andrzej Kensbok.

Gwałtowne zmiany na rynkach wywołane pandemią COVID-19 nie powstrzymują firm przed realizacją planów inwestycyjnych. A światowe trendy obejmujące zrównoważony rozwój i działania proklimatyczne, opierają się na zastosowaniach wykorzystujących miedź i jej unikalne właściwości jako surowca. Sektory te obejmują m.in. energię odnawialną i pojazdy elektryczne.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce, powiedziała: – EBI z satysfakcją zwiększa długoterminowe finansowanie największego europejskiego producenta miedzi w celu ułatwienia Spółce realizacji programu modernizacji produkcji. Plany inwestycyjne KGHM przyczynią się do zapewnienia zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo podaży istotnych surowców – w szczególności miedzi i srebra. Metale te znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu i wielu technologiach.

Zrównoważony dostęp do surowców, w tym miedzi, jest niezbędny do zapewnienia zielonej i cyfrowej transformacji naszych gospodarek. Stoi to w zgodzie z długofalowymi celami polityki kredytowej EBI.

Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki wynosi 22 miesiące. Wsparcie finansowe może zostać potencjalnie wykorzystane w maksymalnie 4 transzach, każda z nich w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki spółka posiada opcję wyboru waluty: PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Źródło: KGHM / Huta Miedzi Legnica

Źródło: KGHM / Huta Miedzi Legnica