Krakodlew zamierza zainwestować 8,5 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnej odlewni

|
Źródło informacji: Krakowski Park Technologiczny

Dzięki współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym możemy przyspieszyć nasz rozwój i zwiększyć na rynku konkurencyjność naszych produktów. Pomysłów na innowacyjne projekty i kolejne rozwojowe inwestycje nam nie brakuje, dlatego nie jest to nasz ostatni wniosek o wsparcie.

Krakodlew rozpoczął proces inwestycyjny w 2007 r. Od tego czasu technologia każdego etapu wytwarzania odlewów zmieniła się diametralnie. W ciągu 15 lat wydaliśmy na rozwój firmy w różnych jej obszarach ponad 160 mln zł – mówi Agnieszka Ziółko, prezes zarządu Krakodlew.

Krakodlew jest jednym z wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych w branży odlewniczej w Polsce i Europie. Zaopatrują w osprzęt hutniczy ponad 100 stalowni na całym świecie oraz kilkunastu czołowych producentów dźwigów i koparek w obciążniki i przeciwwagi. Najnowsza inwestycja firmy jaką jest piec do wytapiania żeliwa, ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej odlewni.

Wydajność żeliwiaka, który zakupimy i zainstalujemy w odlewni to 10 ton ciekłego metalu na godzinę, co oznacza możliwość uzyskania dodatkowo ponad 3 tysięcy ton metalu miesięcznie w dwuzmianowym systemie czasu pracy – opowiada Agnieszka Ziółko.

Ta innowacyjna instalacja zasadniczo rozwinie konkurencyjność firmy w zakresie oferowanych produktów z żeliwa szarego. Będzie ergonomiczna w obsłudze i neutralna dla środowiska naturalnego. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 8,5 mln zł.

Ilustracja: Krakodlew

Ilustracja: Krakodlew