PGNiG z nową strategią na lata 2014-2022

PGNiG z nową strategią na lata 2014-2022

30/12/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Głównym celem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA jest utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej, a także głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną w warunkach zliberalizowanego rynku gazu. Głównymi inicjatywami strategicznymi staną się w najbliższych latach: wzrost wyniku EBITDA do poziomu 7 mld PLN w 2022 r.; inwestycje na poziomie 40-50 mld zł do końca 2022 r.; utrzymanie wydobycia węglowodorów w kraju na obecnym poziomie; zwiększenie wolumenu produkcji ropy i gazu za granicą poprzez zakup aktywów poszukiwawczo-wydobywczych; rozwój nowych obszarów działalności poprzez rozszerzenie łańcucha wartości; istotny wzrost wewnętrznej efektywności funkcjonowania GK PGNiG; utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej.

Jednocześnie strategia PGNiG obejmuje cztery kluczowe dla spółki obszary biznesowe. Są to:  utrzymanie wartości w obrocie detalicznym i hurtowym (koncern zakłada utrzymanie wysokiego poziomu stabilności dostaw gazu do klientów końcowych oraz uatrakcyjnienie oferty produktowej, m.in. poprzez produkty „dual fuel” oraz rozwój usług dodatkowych); maksymalizacja przepływów  z obszarów infrastruktury i wytwarzania (wymagać ona będzie stałej kontroli kosztów prowadzonej działalności i optymalizacji ponoszonych nakładów inwestycyjnych); wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwań i wydobycia (PGNiG planuje aktywnie budować portfel zagranicznych aktywów poszukiwawczo – wydobywczych, zamierza kontynuować także prace w celu potwierdzenia geologicznego i ekonomicznego potencjału złóż typu shale gas w Polsce na swoich najbardziej perspektywicznych koncesjach); zbudowanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości (w tym celu planowana jest m.in. racjonalizacja kosztów, konieczna ze względu na liberalizację rynku i zwiększającą się presję ze strony konkurencji, a także rozwój nowych obszarów działalności, w tym upstream oraz infrastruktura).