PGNiG uruchamia kopalnię

PGNiG uruchamia kopalnię

26/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów zakończono jej końcowy odbiór. Jest to największa w Polsce kopalnia gazu i ropy LMG. Inwestycja, której koszt szacowany jest na 1,7 mld zł, pozwolić ma na zwiększenie krajowego wydobycia ropy naftowej, a także gazu ziemnego, ze złóż konwencjonalnych. Obecnie, dzięki uruchomieniu produkcji ropy z kopalni LMG oraz norweskiego złoża Skarv wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego przez PGNiG podwoi się z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 1,1 mln ton rocznie.

Złoża LMG w miejscu powstania kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów określone sa na poziomie 7,25 mln ton ropy naftowej, a także 7,3 mld m sześć. gazu ziemnego. Kopalnię wybudowało konsorcjum w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a., Thermodesign engineering Ltd.