PGNiG: postęp prac na koncesji Wejherowo

PGNiG: postęp prac na koncesji Wejherowo

18/02/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczyna kolejny etap prac na odwiercie

Lubocino-2H na koncesji Wejherowo. Po zakończeniu szczelinowania hydraulicznego odwiertu, koncern przystąpi do rozpoczęcia wywołania odwiertu i pomiaru produkcji węglowodorów. Ten etap robót potrwa do kilku tygodni. Prowadzone prac doprowadzić mają do wydobycia na koncesji Wejherowo gazu łupkowego.

Jak informuje PGNiG, cel szczelinowania na Lubocinie 2H został osiągnięty, mimo, że prowadzone zabiegi nie na wszystkich etapach przebiegały zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami. Było to związane między innymi z warunkami geologicznymi, różniącymi się znacznie od tych, które występują w USA. Na niektórych etapach założenia projektowe optymalizowano w miarę przebiegu prac. Zdobyte w ten sposób doświadczenie powinno zaprocentować podczas kolejnych tego typu prac.