PGE: 30,6 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2012 roku

PGE: 30,6 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2012 roku

14/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa kapitałowa PGE opublikowała dane finansowe za 2012 rok. Wynika z nich, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 30,6 mld zł (w 2011 roku było to 28,1 mld zł). Głównymi czynnikami, które miały wpływ na 9-procentowy wzrost przychodów były: wyższy wolumen sprzedanej energii, a także jednorazowe wydarzenia, takie jak korekta założeń co do rozliczenia końcowego rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów terminowych. Jednocześnie zysk netto PGE w 2012 roku wyniósł ponad 3,2 mld zł.

Innym istotnym czynnikiem, dotyczącym PGE w 2012 roku jest to, że produkcja energii elektrycznej netto wzrosła o 1 proc. (57,05 TWH w 2012 w porównaniu do 56,52 TWh w roku 2011). Oprócz tego wzrósł także wolumen dystrybucji energii oraz sprzedaż energii do odbiorców końcowych. Wyniki te zostały osiągnięte, pomimo odnotowywanego w Polsce spadku zapotrzebowania na energię elektryczną.