Państwowa Agencja Atomistyki skontrolowana przez NIK

Państwowa Agencja Atomistyki skontrolowana przez NIK

22/03/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Najwyższa Izba Kontroli oceniła wyniki kontroli działalności Państwowej Agencji Atomistyki, w zakresie przygotowań do wdrożenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Prowadzone przez NIK kontrole, odbywały się jednocześnie w Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwie Gospodarki i PGE SA (inwestor pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej). Pozytywnie oceniony przez Izbę został stan zaawansowania prac PAA w ramach przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej od 2009 roku – kiedy to rozpoczęto prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej.

NIK w swojej kontroli pozytywnie ocenił m.in.: przygotowanie i wdrożenie aktów prawnych niezbędnych dla umożliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z nią infrastruktury; dostosowanie Państwowej Agencji Atomistyki do roli urzędu dozoru jądrowego; zmiany organizacyjne w PAA; a także kształcenie i szkolenie kadr w Agencji.