Orlen wydał na inwestycje 838 mln zł

Orlen wydał na inwestycje 838 mln zł

23/07/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern opublikował raport, dotyczący aktualnych wyników finansowych firmy.  Wynika z niego, że w drugim półroczu tego orku PKN Orlen odnotował wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Utrzymał także przychody na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2012 roku. Oprócz tego koncern poprawił sytuację płynnościową – zadłużenie spadło o 3,4 mld zł (r/r). Dźwignia finansowa jest na poziomie niższym o ponad 3 pp niż rok temu. Pod koniec czerwca Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy spółki zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję. Przeprowadzona została także emisja dwóch pierwszych serii obligacji detalicznych.

Istotnym elementem realizacji strategii rozwoju Orlenu są poszukiwania surowców ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także prace nad rozbudową segmentu energetycznego. W związku z tym nakłady inwestycyjne w całym pierwszym półroczu tego roku wyniosły 838 mln zł. W celu poszukiwań gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w drugim kwartale 2013 roku zakończono dwa odwierty pionowe na koncesjach Wierzbica oraz Lubartów, rozpoczęto także ósmy odwiert pionowy na koncesji Wierzbica. Jak informuje Orlen, na tej koncesji zakończono również pierwsze szczelinowanie odcinka poziomego. Koncern prowadzi też projekty poszukiwawcze gazu i ropy ze źródeł konwencjonalnych.

Oprócz tego, w kwietniu wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku o mocy 463 MWe. W 2017 roku ma on wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. Grupy Anwil i PKN Orlen oraz dla odbiorców zewnętrznych. Obecnie trwają prace ziemne na terenie budowy, zamówiono także wszystkie kluczowe komponenty bloku. Koncern realizuje także prace nad projektem budowy bloku parowo-gazowego w Płocku o mocy od 470 do 600 MWe. W czerwcu rozpoczęto przetargi na projekt budowlany, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę bloku oraz na wybór wykonawcy elektrowni. W 2014 roku podjęta ma zostać ostateczna decyzja o realizacji inwestycji. Wstępny termin budowy instalacji to lata 2014 – 2017.